De twee N-VA-ministers willen met de maatregel de omslag naar groener en veiliger transport versnellen. Alle transportbedrijven die investeren in modernere en meer milieuvriendelijke en veilige voertuigen - en die verder gaan dan wat al wettelijk verplicht is - kunnen vanaf deze week via een online portaal een aanvraag indienen voor financiële steun. Die steun kan oplopen tot 80 procent van het geïnvesteerde bedrag, met een plafond op 100.000 euro per drie jaar.

Concreet gaat het dan vooral over de installatie van roetfilters, een SCR-systeem (die de stikstofoxidenuitstoot tot 0 herleiden), of koelscheidingswanden. Ook ingrepen die het mogelijk maken om stiller te leveren, of de vrachtwagens verkeersveiliger maken, zoals systemen die gsm's blokkeren in een rijdende vrachtwagen, kunnen op steun rekenen. 'Goed menende transportbedrijven krijgen alle steun. Zo milderen we de negatieve gevolgen van het vrachtwagenverkeer', reageert Weyts.

Transportbedrijven kunnen een aanvraag indienen op het online platform. Inloggen kan via het Ondernemingsloket. Ook de investeringen die eerder dit jaar al zijn gedaan, kunnen nog ingediend worden, benadrukken Weyts en Muyters.

De twee N-VA-ministers willen met de maatregel de omslag naar groener en veiliger transport versnellen. Alle transportbedrijven die investeren in modernere en meer milieuvriendelijke en veilige voertuigen - en die verder gaan dan wat al wettelijk verplicht is - kunnen vanaf deze week via een online portaal een aanvraag indienen voor financiële steun. Die steun kan oplopen tot 80 procent van het geïnvesteerde bedrag, met een plafond op 100.000 euro per drie jaar.Concreet gaat het dan vooral over de installatie van roetfilters, een SCR-systeem (die de stikstofoxidenuitstoot tot 0 herleiden), of koelscheidingswanden. Ook ingrepen die het mogelijk maken om stiller te leveren, of de vrachtwagens verkeersveiliger maken, zoals systemen die gsm's blokkeren in een rijdende vrachtwagen, kunnen op steun rekenen. 'Goed menende transportbedrijven krijgen alle steun. Zo milderen we de negatieve gevolgen van het vrachtwagenverkeer', reageert Weyts.Transportbedrijven kunnen een aanvraag indienen op het online platform. Inloggen kan via het Ondernemingsloket. Ook de investeringen die eerder dit jaar al zijn gedaan, kunnen nog ingediend worden, benadrukken Weyts en Muyters.