Het gaat om het opgetelde verlies over een tijdspanne van acht jaar. Dat becijferde het Federaal Planbureau, meldt De Tijd. Econoom Igor Lebrun baseerde zijn berekening op het potentieel bruto binnenlands product (bbp), volgens hem de beste maatstaf.

Het potentieel bbp is de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een land kan produceren zonder dat inflatie of andere spanningen in de economie ontstaan. Lebrun vergeleek de vooruitzichten van 2008 met die van 2011.

Het valt volgens De Tijd op dat de negatieve invloed van de crisis op het potentieel bbp geleidelijk toeneemt. De crisis drukte het potentieel bbp in 2009 met 0,7 procent of 2 miljard euro. De impact in 2016 en wellicht ook de volgende jaren bedraagt zowat 3 procent. Over een periode van acht jaar loopt de schade voor de hele Belgische economie op tot liefst 53,6 miljard. Zowat 80 procent van de negatieve impact op middellange termijn is te wijten aan de terugval van de investeringen.

Veel bedrijven begroeven in de moeilijke jaren hun uitbreidingsplannen of schroefden ze drastisch terug. Andere ondernemingen gingen failliet. De negatieve invloed omdat mensen minder werkten, is dan weer relatief beperkt. Lebrun merkt op dat de Belgische werkloosheid tijdens de crisis minder toenam dan verwacht. (Belga)

Het gaat om het opgetelde verlies over een tijdspanne van acht jaar. Dat becijferde het Federaal Planbureau, meldt De Tijd. Econoom Igor Lebrun baseerde zijn berekening op het potentieel bruto binnenlands product (bbp), volgens hem de beste maatstaf. Het potentieel bbp is de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een land kan produceren zonder dat inflatie of andere spanningen in de economie ontstaan. Lebrun vergeleek de vooruitzichten van 2008 met die van 2011. Het valt volgens De Tijd op dat de negatieve invloed van de crisis op het potentieel bbp geleidelijk toeneemt. De crisis drukte het potentieel bbp in 2009 met 0,7 procent of 2 miljard euro. De impact in 2016 en wellicht ook de volgende jaren bedraagt zowat 3 procent. Over een periode van acht jaar loopt de schade voor de hele Belgische economie op tot liefst 53,6 miljard. Zowat 80 procent van de negatieve impact op middellange termijn is te wijten aan de terugval van de investeringen. Veel bedrijven begroeven in de moeilijke jaren hun uitbreidingsplannen of schroefden ze drastisch terug. Andere ondernemingen gingen failliet. De negatieve invloed omdat mensen minder werkten, is dan weer relatief beperkt. Lebrun merkt op dat de Belgische werkloosheid tijdens de crisis minder toenam dan verwacht. (Belga)