Het Energietransitiefonds is opgezet om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie te ondersteunen. Het wordt gefinancierd door de nucleaire taks die uitbater Engie Electrabel betaalt om de kerncentrales Doel 1 en 2 open te houden tot 2025. Het fonds moet zo over een periode van tien jaar over een totale capaciteit van 200 miljoen euro beschikken.

Drie groepen

Vorig jaar trok de regering bijna 30 miljoen euro uit voor zeventien projecten rond energietransitie, dit jaar gaat het dus om 23 miljoen voor 15 projecten. Die kunnen in drie groepen onderverdeeld worden.

Een bedrag van 10,6 miljoen euro gaat naar projecten in verband met de productie van energie uit hernieuwbare bronnen op zee en naar projecten rond biobrandstoffen, 4,7 miljoen is bestemd voor bevoorradingszekerheid en het evenwicht en de ontwikkeling van het energienetwerk. De overige 7,7 miljoen euro gaat naar de nucleaire sector zelf, onder meer naar projecten in verband met ontmanteling en afvalbeheer.

Het Energietransitiefonds is opgezet om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie te ondersteunen. Het wordt gefinancierd door de nucleaire taks die uitbater Engie Electrabel betaalt om de kerncentrales Doel 1 en 2 open te houden tot 2025. Het fonds moet zo over een periode van tien jaar over een totale capaciteit van 200 miljoen euro beschikken.Vorig jaar trok de regering bijna 30 miljoen euro uit voor zeventien projecten rond energietransitie, dit jaar gaat het dus om 23 miljoen voor 15 projecten. Die kunnen in drie groepen onderverdeeld worden.Een bedrag van 10,6 miljoen euro gaat naar projecten in verband met de productie van energie uit hernieuwbare bronnen op zee en naar projecten rond biobrandstoffen, 4,7 miljoen is bestemd voor bevoorradingszekerheid en het evenwicht en de ontwikkeling van het energienetwerk. De overige 7,7 miljoen euro gaat naar de nucleaire sector zelf, onder meer naar projecten in verband met ontmanteling en afvalbeheer.