Het was de vorige Vlaamse regering onder leiding van Kris Peeters (CD&V) die naar de Raad van State was gestapt tegen de invoering van de federale economische diplomatie.

In 2013 trok de Vlaamse regering naar de Raad van State tegen de plannen van toenmalig en huidig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een netwerk van federale economische adviseurs uit te bouwen. Met dat netwerk ging de federale regering zijn bevoegdheden te buiten, klonk het toen.

Volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft de Raad van State op 27 december 2016 een arrest afgeleverd. Daarin wordt het geviseerde federale koninklijk besluit (kb) niet nietig verklaard, maar de rol van de federale economische adviseurs moet wel beperkt blijven tot louter informeren.

"Hoewel de Raad van State het KB an sich niet nietig verklaart, is door dit arrest heel duidelijk dat de bevoegdheid inzake het aantrekken van investeringen en het promoten van handel exclusief bij de deelstaten ligt", aldus Bourgeois. Volgens de Vlaams minister-president beperkt de Raad van State de rol van de federale adviseurs tot 'informatieverstrekking'.

"Indien zij een actievere rol zouden spelen, dan zouden zij bevoegdheidsoverschrijdende handelingen stellen, zo oordeelt de Raad van State. Ze mogen louter informeren, ze mogen geen actievere rol spelen", citeert Bourgeois.

Het was de vorige Vlaamse regering onder leiding van Kris Peeters (CD&V) die naar de Raad van State was gestapt tegen de invoering van de federale economische diplomatie. In 2013 trok de Vlaamse regering naar de Raad van State tegen de plannen van toenmalig en huidig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een netwerk van federale economische adviseurs uit te bouwen. Met dat netwerk ging de federale regering zijn bevoegdheden te buiten, klonk het toen. Volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft de Raad van State op 27 december 2016 een arrest afgeleverd. Daarin wordt het geviseerde federale koninklijk besluit (kb) niet nietig verklaard, maar de rol van de federale economische adviseurs moet wel beperkt blijven tot louter informeren. "Hoewel de Raad van State het KB an sich niet nietig verklaart, is door dit arrest heel duidelijk dat de bevoegdheid inzake het aantrekken van investeringen en het promoten van handel exclusief bij de deelstaten ligt", aldus Bourgeois. Volgens de Vlaams minister-president beperkt de Raad van State de rol van de federale adviseurs tot 'informatieverstrekking'. "Indien zij een actievere rol zouden spelen, dan zouden zij bevoegdheidsoverschrijdende handelingen stellen, zo oordeelt de Raad van State. Ze mogen louter informeren, ze mogen geen actievere rol spelen", citeert Bourgeois.