In een memorandum voor de toekomstige regering vraagt de farmasector maatregelen om de geneesmiddelenindustrie in België te versterken. Naast het behoud van fiscale gunstregimes, wil de sector aandacht voor het prijzenbeleid voor terugbetaalde geneesmiddelen.Gisteren heeft de farmasector aan premier Di Rupo, zijn vicepremiers, ministers Koen Geens (CD&V) en Olivier Chastel (MR) en staatssecretaris Philippe Courard (PS), een memorandum voorgelegd om België als farmaland te versterken. De sectorfederatie van de geneesmiddelenbedrijven en de vier bedrijven van de HST-groep hebben sinds enkele jaren geregeld structureel overleg met de regering via het Biopharma-overlegplatform. Vooral de HST-groep, waarin vier farmabedrijven met substantiële onderzoeksactiviteiten in ons land zitten, probeert op die manier invloed uit te oefenen op het investeringsklimaat. Pfizer, Janssen Pharmaceutica, UCB en GSK zijn samen de belangrijkste werkgevers uit de geneesmiddelenindustrie in België.

Met 33.000 werknemers en nog eens 88.000 banen via indirecte tewerkstelling is farma een sleutelsector in onze economie. Het is met 2 miljard euro per jaar ook de grootste investeerder in onderzoek en ontwikkeling. Bovendien is ons land na Duitsland de grootste exporteur van geneesmiddelen. De export van geneesmiddelen vertegenwoordigde in 2011 een waarde van niet minder dan 36 miljard euro.

20 suggesties

In hun memorandum hebben de farmabedrijven twintig suggesties voor de volgende regering. Ze pleiten vooral voor een stabiel klimaat om de koppositie van de sector te behouden. Stabiliteit is daarbij het ordewoord. In het verleden nam de regering al een aantal fiscale maatregelen die de positie van de onderzoeksintensieve bedrijven heeft verbeterd. Zo is er een vrijstelling va 80 procent op de sociale bijdragen voor onderzoekers en zo werd er de jongste jaren een fiscale gunstregeling uitgewerkt voor inkomsten uit octrooien. En er is vanzelfsprekend de notionele-intrestaftrek, die geregeld ter discussie staat. Bij beslissingen over toekomstige investeringen, spelen zulke factoren mee in hoofdkwartieren van multinationals. "De fiscale maatregelen zijn intussen gekopieerd in het buitenland", argumenteert Julien Brabants woordvoerder van GSK. "De wereld is een dorp: onze buurlanden proberen ons bij te benen. Het behoud van een fiscaal gunstig klimaat is een must om onze positie te kunnen verdedigen."

Voorts vragen de bedrijven aandacht voor de prijszetting op de lokale markt. Dat kan bijvoorbeeld door de prijs van geneesmiddelen te koppelen aan inflatie. Nu is dat in ons land niet het geval en daalt de prijs van een terugbetaald geneesmiddel elk jaar, tenminste in relatieve zin. De minder gunstige terugbetalingstarieven voor geneesmiddelen in België zijn al langer een heikel punt. In het memorandum hopen de bedrijven op een oplossing via een gedifferentieerd prijzenbeleid. Ze steunen daarmee een voorstel dat werd uitgedokterd door Jo De Cock, de topman van het Riziv. Bedoeling van die aanpak zou zijn dat ondernemingen met onderzoek en productie in België betere terugbetalingsvoorwaarden krijgen. "We begrijpen dat de overheid als een goede huisvader de toegang tot gezondheidszorg betaalbaar wil houden voor de bevolking, maar tegelijk is de Belgische prijs een richtinggevende factor op exportmarkten. In die zin snijdt de overheid ook in haar eigen inkomsten door lage terugbetalingsprijzen te hanteren", aldus Brabants.

In een memorandum voor de toekomstige regering vraagt de farmasector maatregelen om de geneesmiddelenindustrie in België te versterken. Naast het behoud van fiscale gunstregimes, wil de sector aandacht voor het prijzenbeleid voor terugbetaalde geneesmiddelen.Gisteren heeft de farmasector aan premier Di Rupo, zijn vicepremiers, ministers Koen Geens (CD&V) en Olivier Chastel (MR) en staatssecretaris Philippe Courard (PS), een memorandum voorgelegd om België als farmaland te versterken. De sectorfederatie van de geneesmiddelenbedrijven en de vier bedrijven van de HST-groep hebben sinds enkele jaren geregeld structureel overleg met de regering via het Biopharma-overlegplatform. Vooral de HST-groep, waarin vier farmabedrijven met substantiële onderzoeksactiviteiten in ons land zitten, probeert op die manier invloed uit te oefenen op het investeringsklimaat. Pfizer, Janssen Pharmaceutica, UCB en GSK zijn samen de belangrijkste werkgevers uit de geneesmiddelenindustrie in België.Met 33.000 werknemers en nog eens 88.000 banen via indirecte tewerkstelling is farma een sleutelsector in onze economie. Het is met 2 miljard euro per jaar ook de grootste investeerder in onderzoek en ontwikkeling. Bovendien is ons land na Duitsland de grootste exporteur van geneesmiddelen. De export van geneesmiddelen vertegenwoordigde in 2011 een waarde van niet minder dan 36 miljard euro. 20 suggesties In hun memorandum hebben de farmabedrijven twintig suggesties voor de volgende regering. Ze pleiten vooral voor een stabiel klimaat om de koppositie van de sector te behouden. Stabiliteit is daarbij het ordewoord. In het verleden nam de regering al een aantal fiscale maatregelen die de positie van de onderzoeksintensieve bedrijven heeft verbeterd. Zo is er een vrijstelling va 80 procent op de sociale bijdragen voor onderzoekers en zo werd er de jongste jaren een fiscale gunstregeling uitgewerkt voor inkomsten uit octrooien. En er is vanzelfsprekend de notionele-intrestaftrek, die geregeld ter discussie staat. Bij beslissingen over toekomstige investeringen, spelen zulke factoren mee in hoofdkwartieren van multinationals. "De fiscale maatregelen zijn intussen gekopieerd in het buitenland", argumenteert Julien Brabants woordvoerder van GSK. "De wereld is een dorp: onze buurlanden proberen ons bij te benen. Het behoud van een fiscaal gunstig klimaat is een must om onze positie te kunnen verdedigen."Voorts vragen de bedrijven aandacht voor de prijszetting op de lokale markt. Dat kan bijvoorbeeld door de prijs van geneesmiddelen te koppelen aan inflatie. Nu is dat in ons land niet het geval en daalt de prijs van een terugbetaald geneesmiddel elk jaar, tenminste in relatieve zin. De minder gunstige terugbetalingstarieven voor geneesmiddelen in België zijn al langer een heikel punt. In het memorandum hopen de bedrijven op een oplossing via een gedifferentieerd prijzenbeleid. Ze steunen daarmee een voorstel dat werd uitgedokterd door Jo De Cock, de topman van het Riziv. Bedoeling van die aanpak zou zijn dat ondernemingen met onderzoek en productie in België betere terugbetalingsvoorwaarden krijgen. "We begrijpen dat de overheid als een goede huisvader de toegang tot gezondheidszorg betaalbaar wil houden voor de bevolking, maar tegelijk is de Belgische prijs een richtinggevende factor op exportmarkten. In die zin snijdt de overheid ook in haar eigen inkomsten door lage terugbetalingsprijzen te hanteren", aldus Brabants.