Om de discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken, pleitte federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vorige week voor de invoering van zogenoemde mysterycalls. Bij zo'n geheim telefoontje belt een sociaal inspecteur onder een schuilnaam naar een bedrijf, om uit te vissen of de werkgever sollicitanten met een allochtone naam discrimineert. De werkgeversorganisaties Unizo en het VBO reageerden afwijzend op het voorstel van Peeters. Karel Van Eetvelt had het over een "Oost-Duitse maatregel" en bij het VBO werden de mysterycalls als "stigmatiserend" weggezet.

Motie van wantrouwen

Fa Quix, de directeur-generaal van Fedustria, bestempelt het denkspoor van Kris Peeters als populistisch. "Er zal geen enkele baan worden gecreëerd door het inzetten van mysterycalls", stelt de topman van de sectorfederatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie. Hij ervaart die aanpak als een motie van wantrouwen ten aanzien van de werkgevers. "Zo'n initiatief stigmatiseert de werkgevers, terwijl het misschien om enkele uitzonderingen gaat. Discriminatie kan niet, maar mysterycalls kunnen ook niet."

Volgens Quix zijn de ondernemingen de eerste bondgenoten om jongeren - zowel allochtonen als autochtonen - aan het werk te krijgen. "Nu wordt geschoten op diegenen die voor de oplossing moeten zorgen. Dat komt bij ons over als zeer onrechtvaardig en weinig doordacht. Het is niet meteen de meest intelligente maatregel. Er moet een oplossing worden gezocht samen met de werkgevers. Karel Van Eetvelt van Unizo heeft gelijk, laat ons dat samen met de sociale partners bekijken."

Scholing en attitudes

Maar er is wel een probleem op de arbeidsmarkt. In Vlaanderen heeft amper 46 procent van de mensen van allochtone afkomst een baan, terwijl de Vlaamse werkzaamheidsgraad boven de 70 procent ligt. "In de industrie zijn er gelijke kansen", antwoordt Fa Quix. "De hoofdoorzaak van het probleem is niet discriminatie, maar de lage scholing en de onaangepaste attitude van veel kandidaten. Dat geldt trouwens ook voor veel Vlaamse jongeren. Dat ga je niet oplossen met mysterycalls."

Hoe dan wel? "We moeten meer inzetten op scholing en attitudevorming. Dan gaat het om op tijd komen, inzet, instructies opvolgen en correct uitvoeren, gezag aanvaarden. Werkgevers hebben problemen met laaggeschoolden met een verkeerde attitude, en daar horen helaas veel allochtone jongeren bij. Daar moet iets aan worden gedaan. Dat heeft niets met discriminatie te maken", aldus Quix.

Volgens de topman van Fedustria leveren bedrijven voldoende inspanningen om de diversiteit op de werkvloer te bevorderen. "13 procent van de jongeren die in onze sectoren een opleiding volgen via werkplekleren, zijn niet-EU-burgers. Het is niet omdat iemand een baan niet krijgt dat het aan discriminatie te wijten is." Fa Quix wijst in die context ook op een ander aspect: "Allochtone jongeren zijn oververtegenwoordigd bij de laaggeschoolden. En net die banen staan het meest onder druk door onze hoge loonkosten. Dus als we iets doen aan de hoge loonkosten, komen er ook meer kansen voor laaggeschoolden op de arbeidsmarkt."

K.D.C.

Om de discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken, pleitte federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vorige week voor de invoering van zogenoemde mysterycalls. Bij zo'n geheim telefoontje belt een sociaal inspecteur onder een schuilnaam naar een bedrijf, om uit te vissen of de werkgever sollicitanten met een allochtone naam discrimineert. De werkgeversorganisaties Unizo en het VBO reageerden afwijzend op het voorstel van Peeters. Karel Van Eetvelt had het over een "Oost-Duitse maatregel" en bij het VBO werden de mysterycalls als "stigmatiserend" weggezet. Fa Quix, de directeur-generaal van Fedustria, bestempelt het denkspoor van Kris Peeters als populistisch. "Er zal geen enkele baan worden gecreëerd door het inzetten van mysterycalls", stelt de topman van de sectorfederatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie. Hij ervaart die aanpak als een motie van wantrouwen ten aanzien van de werkgevers. "Zo'n initiatief stigmatiseert de werkgevers, terwijl het misschien om enkele uitzonderingen gaat. Discriminatie kan niet, maar mysterycalls kunnen ook niet." Volgens Quix zijn de ondernemingen de eerste bondgenoten om jongeren - zowel allochtonen als autochtonen - aan het werk te krijgen. "Nu wordt geschoten op diegenen die voor de oplossing moeten zorgen. Dat komt bij ons over als zeer onrechtvaardig en weinig doordacht. Het is niet meteen de meest intelligente maatregel. Er moet een oplossing worden gezocht samen met de werkgevers. Karel Van Eetvelt van Unizo heeft gelijk, laat ons dat samen met de sociale partners bekijken."Maar er is wel een probleem op de arbeidsmarkt. In Vlaanderen heeft amper 46 procent van de mensen van allochtone afkomst een baan, terwijl de Vlaamse werkzaamheidsgraad boven de 70 procent ligt. "In de industrie zijn er gelijke kansen", antwoordt Fa Quix. "De hoofdoorzaak van het probleem is niet discriminatie, maar de lage scholing en de onaangepaste attitude van veel kandidaten. Dat geldt trouwens ook voor veel Vlaamse jongeren. Dat ga je niet oplossen met mysterycalls." Hoe dan wel? "We moeten meer inzetten op scholing en attitudevorming. Dan gaat het om op tijd komen, inzet, instructies opvolgen en correct uitvoeren, gezag aanvaarden. Werkgevers hebben problemen met laaggeschoolden met een verkeerde attitude, en daar horen helaas veel allochtone jongeren bij. Daar moet iets aan worden gedaan. Dat heeft niets met discriminatie te maken", aldus Quix. Volgens de topman van Fedustria leveren bedrijven voldoende inspanningen om de diversiteit op de werkvloer te bevorderen. "13 procent van de jongeren die in onze sectoren een opleiding volgen via werkplekleren, zijn niet-EU-burgers. Het is niet omdat iemand een baan niet krijgt dat het aan discriminatie te wijten is." Fa Quix wijst in die context ook op een ander aspect: "Allochtone jongeren zijn oververtegenwoordigd bij de laaggeschoolden. En net die banen staan het meest onder druk door onze hoge loonkosten. Dus als we iets doen aan de hoge loonkosten, komen er ook meer kansen voor laaggeschoolden op de arbeidsmarkt."K.D.C.