Dat blijkt uit een rapport van het monitoringcomité dat De Tijd kon inkijken.

Bij de begrotingscontrole eind maart voorspelde de regering-Leterme nog een tekort van 4,8 procent voor dit jaar of 16,7 miljard euro, in lijn met het Belgische stabilititeitsprogramma. Enkele hoge ambtenaren die sinds de val van de regering de begroting opvolgen, ramen in een recent rapport het begrotingstekort voor 2010 op 5,2 procent of 18 miljard euro. Het resultaat is een 'gat' van 1,3 miljard.

De oorzaak van de begrotingsontsporing is een te optimistische raming van de fiscale ontvangsten. In maart schatte de nu ontslagnemende federale regering de belastinginkomsten voor dit jaar nog op 90 miljard euro. Het monitoringcomité gaat nu uit van 88,4 miljard. Dankzij een minder groot tekort in de sociale zekerheid is de ontsporing beperkt tot 1,3 miljard.

Ook voor de volgende jaren is het monitoringcomité pessimistisch. Als maatregelen uitblijven, dreigt in 2014 aan het einde van de regeerperiode een tekort van 24,2 miljard euro.

Dat blijkt uit een rapport van het monitoringcomité dat De Tijd kon inkijken. Bij de begrotingscontrole eind maart voorspelde de regering-Leterme nog een tekort van 4,8 procent voor dit jaar of 16,7 miljard euro, in lijn met het Belgische stabilititeitsprogramma. Enkele hoge ambtenaren die sinds de val van de regering de begroting opvolgen, ramen in een recent rapport het begrotingstekort voor 2010 op 5,2 procent of 18 miljard euro. Het resultaat is een 'gat' van 1,3 miljard. De oorzaak van de begrotingsontsporing is een te optimistische raming van de fiscale ontvangsten. In maart schatte de nu ontslagnemende federale regering de belastinginkomsten voor dit jaar nog op 90 miljard euro. Het monitoringcomité gaat nu uit van 88,4 miljard. Dankzij een minder groot tekort in de sociale zekerheid is de ontsporing beperkt tot 1,3 miljard. Ook voor de volgende jaren is het monitoringcomité pessimistisch. Als maatregelen uitblijven, dreigt in 2014 aan het einde van de regeerperiode een tekort van 24,2 miljard euro.