Moderne auto's zijn computers op wielen. Tijdens het rijden verzamelen mensen grote hoeveelheden data die gebruikt worden om de voertuigen te verbeteren. Maar ze zijn ook nuttig voor het verhogen van de veiligheid van wegen.
...

Moderne auto's zijn computers op wielen. Tijdens het rijden verzamelen mensen grote hoeveelheden data die gebruikt worden om de voertuigen te verbeteren. Maar ze zijn ook nuttig voor het verhogen van de veiligheid van wegen. Als veel wagens melden dat hun automatische remsystemen gewerkt hebben op een bepaald stuk weg, kan dat wijzen op een gevaarlijke bocht en kan daar iets aan gedaan worden. Toch zal dat niet gebeuren. Dat komt door de nieuwe Europese privacyregels. Die maken het moeilijk toestemming te krijgen voor het vergaren van gegevens die nuttige inzichten verschaffen. Een onopzettelijk neveneffect van privacybescherming is dat de Europese wegen iets onveiliger worden. De regels belemmeren het verzamelen, delen en analyseren van gegevens die de samenleving ten goede zouden komen. Neem bankfraude. Een courante methode is dat misdadigers callcenters bellen en zich voordoen als de rekeninghouder om de persoonsgegevens en het wachtwoord te wijzigen, zodat ze de rekening kunnen plunderen. Die gesprekken worden opgenomen en als ze in data worden omgezet, ontstaan 'stemafdrukken' van bekende fraudeurs. Ook dat wordt moeilijker. De regels bevatten weliswaar uitzonderingen die het gebruik van gegevens voor zulke dingen vergemakkelijken. Maar de wet creëert een klimaat van angst, een cultuur van gemiste kansen en dure juridische obstakels. Het helpt ook niet dat de media op de loer liggen. Denk maar aan de verontwaardiging bij de dataverwerkingsdeal van Google met de Britse National Health Service tussen 2015 en 2017. De privacywaakhond beet zich onder bijzonder grote mediabelangstelling vast in bescheiden bureaucratische vergissingen, die zo klein waren dat de werkzaamheden niet werden onderbroken door een boete of gerechtelijk bevel. Toch had dat voorval een afschrikwekkend effect op technologiebedrijven die graag data wilden analyseren om nieuwe behandelingen te vinden. Dus zullen mensen onnodig lijden of zelfs sterven. Maar hun persoonlijke gegevens zullen in ieder geval veilig bewaard worden.