Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer, spreekt van een 'gele kaart' tegenover de Europese Commissie. Turtelboom roept België op om de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) beter te benutten. 'Er is in het lopende MFF (meerjarig financieel kader, red.) nog 1,6 miljard euro beschikbaar om in de economie te pompen'.

De Europese Rekenkamer is het onafhankelijke controleorgaan van de EU. Elk jaar neemt de Rekenkamer de Europese begroting onder de loep.

Voor 2019 hebben de controleurs de EU-rekeningen goedgekeurd. De rekeningen geven een "getrouw beeld" van de financiële situatie van de EU.

Maar voor het eerst in drie jaar geeft het Europese controleorgaan een 'afkeurend' oordeel over de uitgaven. Zo'n oordeel duidt op 'wijdverbreide problemen'.

Hoogrisico-uitgaven

Het totale aandeel onregelmatigheden bleef nog wel vrij stabiel op 2,7 procent, tegenover 2,6 procent in 2018. Maar volgens Annemie Turtelboom zit het probleem vooral bij de zogenaamde hoogrisico-uitgaven, zoals uitgaven in plattelandsontwikkeling en cohesie.

Bij die uitgaven, die goed zijn voor 53 procent van het totaal, is sprake van een foutenpercentage van 4,9 procent, tegenover 4,5 procent in 2018. Dat is volgens Turtelboom de voornaamste reden geweest voor een 'afkeurend' oordeel in plaats van een oordeel 'met beperking' zoals de voorbije jaren.

'Gele kaart'

Volgens Turtelboom moet het afkeurend oordeel vooral gezien worden als een soort 'gele kaart' of 'waarschuwing' voor de Europese Commissie. Zeker in het licht van de aanpak van de coronapandemie en het geplande herstelfonds is het volgens de Europese Rekenkamer belangrijk dat de Commissie en de lidstaten goed nadenken over een correct beheer van de Europese middelen.

Specifiek voor België zijn er volgens Turtelboom geen grote onregelmatigheden vastgesteld. Turtelboom roept België wel op om de beschikbare Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) in het lopende meerjarig financiëel kader zo goed mogelijk te benutten.

'België zit nu aan een absorptiegraad van 39,7 procent. Dat is ongeveer evenveel als het EU-gemiddelde van 39,6 procent. Maar dat betekent ook dat er nog 1,6 miljard euro beschikbaar is in het lopende MFF (dat nog loopt tot eind 2020, nvdr.). Dat is geld dat beschikbaar is om in de economie te pompen', aldus Turtelboom.

Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer, spreekt van een 'gele kaart' tegenover de Europese Commissie. Turtelboom roept België op om de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) beter te benutten. 'Er is in het lopende MFF (meerjarig financieel kader, red.) nog 1,6 miljard euro beschikbaar om in de economie te pompen'. De Europese Rekenkamer is het onafhankelijke controleorgaan van de EU. Elk jaar neemt de Rekenkamer de Europese begroting onder de loep. Voor 2019 hebben de controleurs de EU-rekeningen goedgekeurd. De rekeningen geven een "getrouw beeld" van de financiële situatie van de EU. Maar voor het eerst in drie jaar geeft het Europese controleorgaan een 'afkeurend' oordeel over de uitgaven. Zo'n oordeel duidt op 'wijdverbreide problemen'. Het totale aandeel onregelmatigheden bleef nog wel vrij stabiel op 2,7 procent, tegenover 2,6 procent in 2018. Maar volgens Annemie Turtelboom zit het probleem vooral bij de zogenaamde hoogrisico-uitgaven, zoals uitgaven in plattelandsontwikkeling en cohesie. Bij die uitgaven, die goed zijn voor 53 procent van het totaal, is sprake van een foutenpercentage van 4,9 procent, tegenover 4,5 procent in 2018. Dat is volgens Turtelboom de voornaamste reden geweest voor een 'afkeurend' oordeel in plaats van een oordeel 'met beperking' zoals de voorbije jaren. Volgens Turtelboom moet het afkeurend oordeel vooral gezien worden als een soort 'gele kaart' of 'waarschuwing' voor de Europese Commissie. Zeker in het licht van de aanpak van de coronapandemie en het geplande herstelfonds is het volgens de Europese Rekenkamer belangrijk dat de Commissie en de lidstaten goed nadenken over een correct beheer van de Europese middelen. Specifiek voor België zijn er volgens Turtelboom geen grote onregelmatigheden vastgesteld. Turtelboom roept België wel op om de beschikbare Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) in het lopende meerjarig financiëel kader zo goed mogelijk te benutten. 'België zit nu aan een absorptiegraad van 39,7 procent. Dat is ongeveer evenveel als het EU-gemiddelde van 39,6 procent. Maar dat betekent ook dat er nog 1,6 miljard euro beschikbaar is in het lopende MFF (dat nog loopt tot eind 2020, nvdr.). Dat is geld dat beschikbaar is om in de economie te pompen', aldus Turtelboom.