"Gezien de prestaties van de Belgische export in de voorbije jaren bestaat er twijfel over de mogelijkheden om volop te genieten van het herstel van de wereldhandel", zo waarschuwt het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

De Belgische exportsector verliest volgens het rapport "op structurele wijze marktaandeel, zowel voor producten als voor diensten". Dat heeft volgens de Commissie te maken met de specialisatie in producten en diensten die op technologisch vlak niet de meest geavanceerde zijn en makkelijk geïmiteerd kunnen worden.

De Commissie herhaalt dat ook de hoge salariskosten de Belgische competitiviteit blijven schaden. Een ander nadeel is dat de Belgische export zich voornamelijk richt op andere landen van de eurozone, waar de binnenlandse vraag nog steeds aan de lage kant blijft. De afzet in economische groeilanden blijft intussen beperkt.

Net als in de rest van Europa blijft de situatie op de Belgische arbeidsmarkt zorgwekkend. De werkloosheidsgraad zou stijgen van 7,9 procent in 2009 tot 8,8 procent in 2010 en tot 9,0 procent in 2011. "Gezien de kenmerken van de Belgische arbeidsmarkt bestaat het risico dat sommige werklozen permanent inactief zullen blijven", waarschuwt de Commissie.

De Belgische begroting zou dit jaar afstevenen op een tekort van vijf procent, iets meer dan het deficit van 4,8 procent dat de regering voorspelde. Bij ongewijzigd beleid dreigt het tekort volgens de Commissie ook volgend jaar niet te dalen. De Belgische regering rekent nochtans op een daling tot 4,1 procent. Tegelijkertijd zal de Belgische staatsschuld volgend jaar voor het eerst sinds 2002 opnieuw de kaap van 100 procent van het bbp overschrijden.

"Gezien de prestaties van de Belgische export in de voorbije jaren bestaat er twijfel over de mogelijkheden om volop te genieten van het herstel van de wereldhandel", zo waarschuwt het dagelijks bestuur van de Europese Unie. De Belgische exportsector verliest volgens het rapport "op structurele wijze marktaandeel, zowel voor producten als voor diensten". Dat heeft volgens de Commissie te maken met de specialisatie in producten en diensten die op technologisch vlak niet de meest geavanceerde zijn en makkelijk geïmiteerd kunnen worden. De Commissie herhaalt dat ook de hoge salariskosten de Belgische competitiviteit blijven schaden. Een ander nadeel is dat de Belgische export zich voornamelijk richt op andere landen van de eurozone, waar de binnenlandse vraag nog steeds aan de lage kant blijft. De afzet in economische groeilanden blijft intussen beperkt. Net als in de rest van Europa blijft de situatie op de Belgische arbeidsmarkt zorgwekkend. De werkloosheidsgraad zou stijgen van 7,9 procent in 2009 tot 8,8 procent in 2010 en tot 9,0 procent in 2011. "Gezien de kenmerken van de Belgische arbeidsmarkt bestaat het risico dat sommige werklozen permanent inactief zullen blijven", waarschuwt de Commissie. De Belgische begroting zou dit jaar afstevenen op een tekort van vijf procent, iets meer dan het deficit van 4,8 procent dat de regering voorspelde. Bij ongewijzigd beleid dreigt het tekort volgens de Commissie ook volgend jaar niet te dalen. De Belgische regering rekent nochtans op een daling tot 4,1 procent. Tegelijkertijd zal de Belgische staatsschuld volgend jaar voor het eerst sinds 2002 opnieuw de kaap van 100 procent van het bbp overschrijden.