De Europese Commissie schat in haar recente rapport de groeiprognoses voor de eurozone aanzienlijk somberder in dan bij de laatste prognoses in het najaar van 2018 het geval was.

Voor de volledige eurozone mikt de Commissie nu op een economische groei met 1,3 procent tegenover 1,9 procent bij de vorige prognose. 'De groeivertraging zal vermoedelijk sterker uitvallen dan vorig najaar werd verwacht, vooral in de eurozone. Die ontwikkeling is te wijten aan onzekerheden op het gebied van de wereldhandel en binnenlandse factoren in onze grootste economieën', zo lichtte eurocommissaris Pierre Moscovici donderdag toe.

Duitsland en Frankrijk

Volgens de Commissie stijgt het bbp zowel in Duitsland (1,1 procent) als in Frankrijk (1,3 procent) dit jaar niet boven het gemiddelde van de volledige eurozone. De Duitse autoproductie is vertraagd, maar als exportgigant ondervindt de economische motor van de eurozone ook hinder van de wereldwijde handelsspanningen en de groeivertraging in China. Ook Frankrijk, dat gebukt gaat onder sociale spanningen, zou met 1,3 procent maar net het gemiddelde van de eurozone halen.

Italië

De donkerste wolken hangen boven de Italiaanse economie, waarvan verwacht wordt dat de economie maximaal met amper 0,2 procent toeneemt. Vorig najaar kwam het tot een zware botsing tussen de Commissie en de populistische regering in Rome, die het begrotingstekort dit jaar sterk wou laten oplopen. Tegen de achtergrond van toenemende onrust op de financiële markten bereikten beide partijen in december uiteindelijk een compromis dat uitging van een groei van 1 procent. Dat leek toen voor iedereen geloofwaardig, zei Moscovici, en zonder dat compromis 'zou de situatie nog slechter, en misschien zelfs veel slechter zijn'. Maar het is nu eenmaal zo dat alle economische indicatoren voor Italië negatief ogen en dat moet weerspiegeld worden in de prognoses, aldus de Franse eurocommissaris. Hij gaat de economische en budgettaire evolutie in de Laars dan ook van nabij blijven volgen. In de lente volgt een evaluatie van de impact op de openbare financiën.

België

Voor België wordt verwacht dat het bruto binnenlands product dit jaar met 1,3 procent toeneemt, in vergelijking met 1,5 procent bij de vorige prognose in het afgelopen najaar. Voor volgend jaar wordt in België een groei van 1,2 procent verwacht.

Om technische redenen zijn de ramingen van de Europese Commissie gebaseerd op de veronderstelling van een status quo in de handelspatronen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, dat in principe eind maart uit de Europese Unie (brexit) treedt.

Moscovici beklemtoont niettemin dat de Europese economie in wezen nog steeds gezond is. 'En we blijven ook goed nieuws zien, met name op het gebied van werkgelegenheid', luidt het.

De Europese Commissie schat in haar recente rapport de groeiprognoses voor de eurozone aanzienlijk somberder in dan bij de laatste prognoses in het najaar van 2018 het geval was.Voor de volledige eurozone mikt de Commissie nu op een economische groei met 1,3 procent tegenover 1,9 procent bij de vorige prognose. 'De groeivertraging zal vermoedelijk sterker uitvallen dan vorig najaar werd verwacht, vooral in de eurozone. Die ontwikkeling is te wijten aan onzekerheden op het gebied van de wereldhandel en binnenlandse factoren in onze grootste economieën', zo lichtte eurocommissaris Pierre Moscovici donderdag toe.Volgens de Commissie stijgt het bbp zowel in Duitsland (1,1 procent) als in Frankrijk (1,3 procent) dit jaar niet boven het gemiddelde van de volledige eurozone. De Duitse autoproductie is vertraagd, maar als exportgigant ondervindt de economische motor van de eurozone ook hinder van de wereldwijde handelsspanningen en de groeivertraging in China. Ook Frankrijk, dat gebukt gaat onder sociale spanningen, zou met 1,3 procent maar net het gemiddelde van de eurozone halen.De donkerste wolken hangen boven de Italiaanse economie, waarvan verwacht wordt dat de economie maximaal met amper 0,2 procent toeneemt. Vorig najaar kwam het tot een zware botsing tussen de Commissie en de populistische regering in Rome, die het begrotingstekort dit jaar sterk wou laten oplopen. Tegen de achtergrond van toenemende onrust op de financiële markten bereikten beide partijen in december uiteindelijk een compromis dat uitging van een groei van 1 procent. Dat leek toen voor iedereen geloofwaardig, zei Moscovici, en zonder dat compromis 'zou de situatie nog slechter, en misschien zelfs veel slechter zijn'. Maar het is nu eenmaal zo dat alle economische indicatoren voor Italië negatief ogen en dat moet weerspiegeld worden in de prognoses, aldus de Franse eurocommissaris. Hij gaat de economische en budgettaire evolutie in de Laars dan ook van nabij blijven volgen. In de lente volgt een evaluatie van de impact op de openbare financiën. Voor België wordt verwacht dat het bruto binnenlands product dit jaar met 1,3 procent toeneemt, in vergelijking met 1,5 procent bij de vorige prognose in het afgelopen najaar. Voor volgend jaar wordt in België een groei van 1,2 procent verwacht.Om technische redenen zijn de ramingen van de Europese Commissie gebaseerd op de veronderstelling van een status quo in de handelspatronen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, dat in principe eind maart uit de Europese Unie (brexit) treedt. Moscovici beklemtoont niettemin dat de Europese economie in wezen nog steeds gezond is. 'En we blijven ook goed nieuws zien, met name op het gebied van werkgelegenheid', luidt het.