De economische prognoses van de Commissie vallen voor ons land positiever uit dan bij de vorige prognose in de lente van 2018. Toen werd voor 2019 nog een begrotingstekort van -1,3 procent voorspeld. De schuld zou nog net boven de 100 procent uitkomen, klonk het toen.

Nu zijn de cijfers beter, maar het begrotingstekort zou alsnog stijgen: van -1,0 procent in 2018 naar -1,1 procent in 2019. Dat heeft alles te maken met het feit dat de belastingvoordelen in het kader van de taxshift niet volledig gecompenseerd worden door nieuwe inkomsten of lagere uitgaven, verduidelijkt de Commissie.

In de volledige eurozone laten - volgens de Europese Commissie - volgend jaar enkel Spanje (-2,1 procent), Frankrijk (-2,8 procent) en Italië (-2,9 procent) een nog groter tekort optekenen.

In een reactie wijst minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) erop dat 'komende van een tekort van 3 procent, twee derde van de weg is afgelegd'. 'De regering heeft daarbij niet voor de gemakkelijkste weg gekozen, want tegelijk werden de belastingen verlaagd en werden er hervormingen doorgevoerd op vlak van fiscaliteit, pensioenen en arbeidsmarkt. Bovendien zitten de inkomsten, mijn bevoegdheid, perfect op koers', aldus de minister.

Verwacht wordt dat de Belgische schuldgraad daalt van 101,4 procent dit jaar naar 99,8 procent in 2019. De economische groei in België zal volgens de Commissie in 2019 1,5 procent bedragen, de inflatie 2,1 procent en de werkloosheidsgraad 6,1 procent.

België bevindt zich met de toename van het bbp (+1,5 procent) onder het Europese gemiddelde. Dat gemiddelde bedraagt 1,9 procent in de eurozone en 2,0 procent in de volledige Europese Unie. Enkel Italië doet het met een voorspelde groei van 1,2 procent slechter dan de 1,5 procent die België zou halen.

'Saneren weegt op de groei, omdat de overheidsuitgaven ook deel uitmaken van het bruto binnenlands product', verduidelijkt Van Overtveldt. 'We doen nu wat er eigenlijk tien jaar geleden al had moeten gebeuren. En op langere termijn zullen we daar de vruchten van plukken. Bovendien hebben andere lidstaten veel zwaarder geleden onder de crisis. Dat de groei in die lidstaten hoger ligt, is logisch', besluit de minister van Financiën.

De economische prognoses van de Commissie vallen voor ons land positiever uit dan bij de vorige prognose in de lente van 2018. Toen werd voor 2019 nog een begrotingstekort van -1,3 procent voorspeld. De schuld zou nog net boven de 100 procent uitkomen, klonk het toen. Nu zijn de cijfers beter, maar het begrotingstekort zou alsnog stijgen: van -1,0 procent in 2018 naar -1,1 procent in 2019. Dat heeft alles te maken met het feit dat de belastingvoordelen in het kader van de taxshift niet volledig gecompenseerd worden door nieuwe inkomsten of lagere uitgaven, verduidelijkt de Commissie. In de volledige eurozone laten - volgens de Europese Commissie - volgend jaar enkel Spanje (-2,1 procent), Frankrijk (-2,8 procent) en Italië (-2,9 procent) een nog groter tekort optekenen. In een reactie wijst minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) erop dat 'komende van een tekort van 3 procent, twee derde van de weg is afgelegd'. 'De regering heeft daarbij niet voor de gemakkelijkste weg gekozen, want tegelijk werden de belastingen verlaagd en werden er hervormingen doorgevoerd op vlak van fiscaliteit, pensioenen en arbeidsmarkt. Bovendien zitten de inkomsten, mijn bevoegdheid, perfect op koers', aldus de minister.Verwacht wordt dat de Belgische schuldgraad daalt van 101,4 procent dit jaar naar 99,8 procent in 2019. De economische groei in België zal volgens de Commissie in 2019 1,5 procent bedragen, de inflatie 2,1 procent en de werkloosheidsgraad 6,1 procent.België bevindt zich met de toename van het bbp (+1,5 procent) onder het Europese gemiddelde. Dat gemiddelde bedraagt 1,9 procent in de eurozone en 2,0 procent in de volledige Europese Unie. Enkel Italië doet het met een voorspelde groei van 1,2 procent slechter dan de 1,5 procent die België zou halen. 'Saneren weegt op de groei, omdat de overheidsuitgaven ook deel uitmaken van het bruto binnenlands product', verduidelijkt Van Overtveldt. 'We doen nu wat er eigenlijk tien jaar geleden al had moeten gebeuren. En op langere termijn zullen we daar de vruchten van plukken. Bovendien hebben andere lidstaten veel zwaarder geleden onder de crisis. Dat de groei in die lidstaten hoger ligt, is logisch', besluit de minister van Financiën.