Vlaanderen levert al jaren certificaten aan producenten van hernieuwbare stroom en uitbaters van warmtekrachtinstallaties. Ze kunnen die verkopen en extra inkomsten bovenop de marktprijs verwerven. Vorig najaar had de regering het systeem opnieuw aangemeld bij de Commissie, net als de opkoop van extra certificaten door de distributienetbeheerders, met 325 miljoen euro vanuit de inkomsten uit de energieheffing.

Volgens de Commissie worden eventuele concurrentiestoornissen als gevolg van de Vlaamse overheidssteun tot een minimum beperkt. Tegelijkertijd stimuleert het systeem de productie van hernieuwbare stroom en hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. De certificaten zullen België dan ook helpen om zijn Europese doelstellingen te halen en het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix op te krikken tot 13 procent tegen 2020, zo besluit de Commissie.

Vlaanderen levert al jaren certificaten aan producenten van hernieuwbare stroom en uitbaters van warmtekrachtinstallaties. Ze kunnen die verkopen en extra inkomsten bovenop de marktprijs verwerven. Vorig najaar had de regering het systeem opnieuw aangemeld bij de Commissie, net als de opkoop van extra certificaten door de distributienetbeheerders, met 325 miljoen euro vanuit de inkomsten uit de energieheffing.Volgens de Commissie worden eventuele concurrentiestoornissen als gevolg van de Vlaamse overheidssteun tot een minimum beperkt. Tegelijkertijd stimuleert het systeem de productie van hernieuwbare stroom en hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. De certificaten zullen België dan ook helpen om zijn Europese doelstellingen te halen en het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix op te krikken tot 13 procent tegen 2020, zo besluit de Commissie.