De crisis van 2008-2009 is grotendeels verspild. Het gros van de hervormingskansen is naar het containerpark gebracht. De wereld, Europa en België zijn daarom niet klaar voor de volgende crisis. De tijd raakt echter op, want aan de horizon pakken zich donkere wolken samen. Er is nog hoop dat de schade beperkt blijft tot een groeivertraging, maar er is niet veel fantasie nodig om minder rooskleurige scenario's te bedenken.
...