De varkenssector lijdt al maanden onder de hoge veevoederkosten en de lage prijzen. Daar kwam dan nog de verminderde vraag als gevolg van de Duitse dioxinecrisis bij.

Door de goedkeuring van de Europese Commissie krijgen de lidstaten nu de mogelijkheid varkensvlees tijdelijk op te slaan in koelinstallaties. Het vlees belandt dan opnieuw op de markt nadat de prijzen min of meer genormaliseerd zijn. De Europese Commissie verbindt zich er toe de financiering van de opslag voor haar rekening te nemen.

De komende dagen worden in overleg met de sector de precieze modaliteiten van de maatregel vastgelegd. Tegen eind deze week zou de opslag effectief van start kunnen gaan.

Donderdag 20 januari raakten de federatie van de slachthuizen Febev en de landbouworganisaties Boerenbond en ABS het al eens om de prijsdaling van het varkensvlees tijdelijk te beperken tot maximaal 7,5 eurocent per kilogram levend varken. De prijsaanbeveling was in de eerste plaats bedoeld voor de bedrijven die uitvoeren naar Duitsland en Midden-Europa.

De varkenssector lijdt al maanden onder de hoge veevoederkosten en de lage prijzen. Daar kwam dan nog de verminderde vraag als gevolg van de Duitse dioxinecrisis bij. Door de goedkeuring van de Europese Commissie krijgen de lidstaten nu de mogelijkheid varkensvlees tijdelijk op te slaan in koelinstallaties. Het vlees belandt dan opnieuw op de markt nadat de prijzen min of meer genormaliseerd zijn. De Europese Commissie verbindt zich er toe de financiering van de opslag voor haar rekening te nemen. De komende dagen worden in overleg met de sector de precieze modaliteiten van de maatregel vastgelegd. Tegen eind deze week zou de opslag effectief van start kunnen gaan. Donderdag 20 januari raakten de federatie van de slachthuizen Febev en de landbouworganisaties Boerenbond en ABS het al eens om de prijsdaling van het varkensvlees tijdelijk te beperken tot maximaal 7,5 eurocent per kilogram levend varken. De prijsaanbeveling was in de eerste plaats bedoeld voor de bedrijven die uitvoeren naar Duitsland en Midden-Europa.