De leden van het Europees parlement eisen meer transparantie van de Europese Centrale Bank (ECB) bij het toezicht op de banken van de eurozone.

De Europarlementsleden hebben gestemd over de amendementen op de wet die het toezicht op het bankwezen overhevelt van het nationale naar het Europese niveau. Dat gebeurde woensdag tijdens een top in Straatsburg .

Verantwoording

Over de wetgevende akte stemde het halfrond nog niet. Dat heeft twee oorzaken: enerzijds moet het Duitse parlement de bevoegdheidsafdracht nog bekrachtigen, en anderzijds is het Europees halfrond het nog niet eens geraakt over de' verantwoordingsplicht' van de ECB.

Het gesprek met ECB-vicevoorzitter Vitor Constancio van vorige week draaide in dat verband naar verluidt uit op een ontnuchterende ervaring. De Portugees Constancio zou niet bepaald blijk van transparantie hebben gegeven wat betreft inzage in documenten, uitbreiding van onderzoeksrechten en beslissingsrecht bij het aanduiden of ontslaan van leden van de toezichthoudende raad.

Een aantal leden van het Europees parlement stelden na het onderhoud van vorige week woensdag in Straatsburg openlijk de cultuur van de 'non-accountability' bij de centrale bank in Frankfurt ter discussie.

"Die mannen zijn niet gewend om verantwoording af te leggen aan een parlement. Maar ze zullen moeten begrijpen dat de toezichthoudende poot iets anders is", zo vatte Marianne Thyssen (CD&V), die namens het halfrond de gesprekken voert, de ergernissen van bepaalde parlementsleden samen.

'Duidelijke afspraken'

Het is nu wachten op 'duidelijke afspraken over de concrete uitvoering van de verantwoordingsplicht' vooraleer het parlement definitief groen licht. De tijd dringt, want het gecentraliseerd bankentoezicht zou in 2014 van start moeten gaan. Een bankentoezicht op Europees niveau heeft tot doel het vertrouwen in de economie van de eurozone te herstellen. (Belga/BO)

De leden van het Europees parlement eisen meer transparantie van de Europese Centrale Bank (ECB) bij het toezicht op de banken van de eurozone. De Europarlementsleden hebben gestemd over de amendementen op de wet die het toezicht op het bankwezen overhevelt van het nationale naar het Europese niveau. Dat gebeurde woensdag tijdens een top in Straatsburg .VerantwoordingOver de wetgevende akte stemde het halfrond nog niet. Dat heeft twee oorzaken: enerzijds moet het Duitse parlement de bevoegdheidsafdracht nog bekrachtigen, en anderzijds is het Europees halfrond het nog niet eens geraakt over de' verantwoordingsplicht' van de ECB.Het gesprek met ECB-vicevoorzitter Vitor Constancio van vorige week draaide in dat verband naar verluidt uit op een ontnuchterende ervaring. De Portugees Constancio zou niet bepaald blijk van transparantie hebben gegeven wat betreft inzage in documenten, uitbreiding van onderzoeksrechten en beslissingsrecht bij het aanduiden of ontslaan van leden van de toezichthoudende raad. Een aantal leden van het Europees parlement stelden na het onderhoud van vorige week woensdag in Straatsburg openlijk de cultuur van de 'non-accountability' bij de centrale bank in Frankfurt ter discussie. "Die mannen zijn niet gewend om verantwoording af te leggen aan een parlement. Maar ze zullen moeten begrijpen dat de toezichthoudende poot iets anders is", zo vatte Marianne Thyssen (CD&V), die namens het halfrond de gesprekken voert, de ergernissen van bepaalde parlementsleden samen. 'Duidelijke afspraken'Het is nu wachten op 'duidelijke afspraken over de concrete uitvoering van de verantwoordingsplicht' vooraleer het parlement definitief groen licht. De tijd dringt, want het gecentraliseerd bankentoezicht zou in 2014 van start moeten gaan. Een bankentoezicht op Europees niveau heeft tot doel het vertrouwen in de economie van de eurozone te herstellen. (Belga/BO)