Dat hebben minister van Financiën Johan Van Overtveldt en zijn collega's van de achttien andere eurolanden bekendgemaakt.

Het politieke groen licht voor een drie jaar durend steunprogramma ten belope van 86 miljard euro volgt op het technische akkoord dat Griekenland eerder deze week sloot met de EU-Commissie, de ECB, het IMF en het noodfonds ESM. Dat akkoord werd door de eurogroep niet zonder meer overgenomen, er zijn verschillende "specificaties" aangebracht, zei Van Overtveldt. De eurogroep besteedde veel aandacht aan de situatie van de Griekse banken. Zo zit in de vooropgestelde 86 miljard euro een buffer van 25 miljard vervat voor herkapitaliseringen. Er zal ook een 'bail-in'-operatie gebeuren, waarbij de obligatiehouders van de betreffende banken bij de herkapitalisering betrokken worden en dus verliezen lijden. Depositohouders worden hiervan vrijgesteld. Vanaf 20 augustus wordt een eerste schijf van 26 miljard euro aan de Grieken overgemaakt. Tien miljard daarvan is bestemd voor de banksector.

13 miljard wordt uitgetrokken voor het terugbetalen van de brugfinanciering die Griekenland vorige maand kreeg, voor het aflossen van Griekse schulden bij de ECB en het IMF en voor het wegwerken van achterstallige facturen in eigen land. De resterende 3 miljard volgt in de herfst, maar die uitbetaling wordt afhankelijk gemaakt van de uitvoering van de overeengekomen hervormingsmaatregelen.

Overbrugging

Bovenop deze 26 miljard euro zijn de Europese instellingen bereid tegen midden november 15 miljard uit te trekken voor verdere herkapitaliseringen in de financiële sector. Omdat de Griekse banken betrokken worden bij het privatiseringsfonds dat wordt opgericht, zou al het geld dat naar de banken gaat terug naar de schuldeisers van Grieken moeten kunnen vloeien. Dat privatiseringsfonds wordt al opgericht in oktober van dit jaar en niet in maart 2016, zoals eerder aangekondigd. Tegen eind 2015 moet het fonds operationeel zijn.

De eurogroep blijft erbij dat de verkoop van Griekse overheidsactiva 50 miljard euro moet opbrengen, zonder dat ze tegen dumpingprijzen over de toonbank gaan. De helft van dat bedrag (25 miljard) is bestemd voor de terugbetaling van de financiering van de bankherkapitaliseringen, de tweede helft wordt gelijk verdeeld over investeringen in de Griekse economie en het afbouwen van de Griekse schuld (tweemaal 12,5 miljard euro dus).

IMF monitort

Een nieuwe schuldherschikking voor Griekenland was vooraf aangekondigd als een van de mogelijke struikelstenen voor een akkoord tijdens de eurogroep. Het IMF vraagt om zo'n 'debt relief', maar Europa wil er niet van weten. Er is overeengekomen dat een nominale schuldkwijtschelding niet mogelijk is, maar dat er over andere ingrepen gesproken kan worden "als dat noodzakelijk blijkt". Een verlenging van de looptijden wordt in dat geval overwogen, opnieuw op voorwaarde dat de Grieken alle gevraagde hervormingen meticuleus uitvoeren. Voor de vergadering van start ging, herhaalde de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble dat een duidelijk engagement van het IMF om betrokken te blijven bij de uitvoering van het steunprogramma noodzakelijk was om tot een akkoord te komen. IMF-directeur Christine Lagarde, die via teleconferentie aan de eurogroep deelnam, zei dat haar instelling pas in oktober zal beslissen of ze het programma zal cofinancieren. Ze blijft hoe dan ook bereid om de naleving van het programma te monitoren en de economische en financiële situatie in Griekenland te analyseren. Die toezegging was voor Schäuble voldoende.

'Uitstekende indruk'

Nu het programma ook politiek groen licht heeft gekregen, is het aan de individuele eurolanden om het te ratificeren. In zeven landen moet het parlement zich uitspreken, maar er worden nergens onoverkomelijke problemen verwacht.

Minister Van Overtveldt zei dat de eurogroep ook aandacht had gehad voor de politieke situatie in Griekenland. Daar keurde het parlement het programma vrijdagochtend al goed, maar premier Alexis Tsipras had daar wel de steun van de oppositie voor nodig. Of zijn positie nu nog houdbaar is, is onduidelijk. Volgens Van Overtveldt heeft de eurogroep er vertrouwen in dat de Grieken het programma onverkort zullen uitvoeren. Zijn Griekse collega Euclides Tsakalotos maakte op de Belgische minister een "uitstekende indruk".

(Belga/RR)

Dat hebben minister van Financiën Johan Van Overtveldt en zijn collega's van de achttien andere eurolanden bekendgemaakt.Het politieke groen licht voor een drie jaar durend steunprogramma ten belope van 86 miljard euro volgt op het technische akkoord dat Griekenland eerder deze week sloot met de EU-Commissie, de ECB, het IMF en het noodfonds ESM. Dat akkoord werd door de eurogroep niet zonder meer overgenomen, er zijn verschillende "specificaties" aangebracht, zei Van Overtveldt. De eurogroep besteedde veel aandacht aan de situatie van de Griekse banken. Zo zit in de vooropgestelde 86 miljard euro een buffer van 25 miljard vervat voor herkapitaliseringen. Er zal ook een 'bail-in'-operatie gebeuren, waarbij de obligatiehouders van de betreffende banken bij de herkapitalisering betrokken worden en dus verliezen lijden. Depositohouders worden hiervan vrijgesteld. Vanaf 20 augustus wordt een eerste schijf van 26 miljard euro aan de Grieken overgemaakt. Tien miljard daarvan is bestemd voor de banksector.13 miljard wordt uitgetrokken voor het terugbetalen van de brugfinanciering die Griekenland vorige maand kreeg, voor het aflossen van Griekse schulden bij de ECB en het IMF en voor het wegwerken van achterstallige facturen in eigen land. De resterende 3 miljard volgt in de herfst, maar die uitbetaling wordt afhankelijk gemaakt van de uitvoering van de overeengekomen hervormingsmaatregelen.Bovenop deze 26 miljard euro zijn de Europese instellingen bereid tegen midden november 15 miljard uit te trekken voor verdere herkapitaliseringen in de financiële sector. Omdat de Griekse banken betrokken worden bij het privatiseringsfonds dat wordt opgericht, zou al het geld dat naar de banken gaat terug naar de schuldeisers van Grieken moeten kunnen vloeien. Dat privatiseringsfonds wordt al opgericht in oktober van dit jaar en niet in maart 2016, zoals eerder aangekondigd. Tegen eind 2015 moet het fonds operationeel zijn. De eurogroep blijft erbij dat de verkoop van Griekse overheidsactiva 50 miljard euro moet opbrengen, zonder dat ze tegen dumpingprijzen over de toonbank gaan. De helft van dat bedrag (25 miljard) is bestemd voor de terugbetaling van de financiering van de bankherkapitaliseringen, de tweede helft wordt gelijk verdeeld over investeringen in de Griekse economie en het afbouwen van de Griekse schuld (tweemaal 12,5 miljard euro dus). Een nieuwe schuldherschikking voor Griekenland was vooraf aangekondigd als een van de mogelijke struikelstenen voor een akkoord tijdens de eurogroep. Het IMF vraagt om zo'n 'debt relief', maar Europa wil er niet van weten. Er is overeengekomen dat een nominale schuldkwijtschelding niet mogelijk is, maar dat er over andere ingrepen gesproken kan worden "als dat noodzakelijk blijkt". Een verlenging van de looptijden wordt in dat geval overwogen, opnieuw op voorwaarde dat de Grieken alle gevraagde hervormingen meticuleus uitvoeren. Voor de vergadering van start ging, herhaalde de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble dat een duidelijk engagement van het IMF om betrokken te blijven bij de uitvoering van het steunprogramma noodzakelijk was om tot een akkoord te komen. IMF-directeur Christine Lagarde, die via teleconferentie aan de eurogroep deelnam, zei dat haar instelling pas in oktober zal beslissen of ze het programma zal cofinancieren. Ze blijft hoe dan ook bereid om de naleving van het programma te monitoren en de economische en financiële situatie in Griekenland te analyseren. Die toezegging was voor Schäuble voldoende. Nu het programma ook politiek groen licht heeft gekregen, is het aan de individuele eurolanden om het te ratificeren. In zeven landen moet het parlement zich uitspreken, maar er worden nergens onoverkomelijke problemen verwacht. Minister Van Overtveldt zei dat de eurogroep ook aandacht had gehad voor de politieke situatie in Griekenland. Daar keurde het parlement het programma vrijdagochtend al goed, maar premier Alexis Tsipras had daar wel de steun van de oppositie voor nodig. Of zijn positie nu nog houdbaar is, is onduidelijk. Volgens Van Overtveldt heeft de eurogroep er vertrouwen in dat de Grieken het programma onverkort zullen uitvoeren. Zijn Griekse collega Euclides Tsakalotos maakte op de Belgische minister een "uitstekende indruk". (Belga/RR)