Volgens een document houdt de Duitse regering ermee rekening dat meer dan 1 miljard euro aan kortingen geschrapt kan worden. Het Duitse ministerie van Milieu reageerde dat het slechts om een technische informatienota gaat, "die niet door de minister werd goedgekeurd en niet in deze vorm zal worden uitgevoerd".

In Duitsland krijgen industriële grootverbruikers die in wereldmarkten opereren, vrijstellingen of een maximumforfait voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van groenestroomprojecten. Het gaat bijvoorbeeld om cement-, staal- en sommige chemische bedrijven.

Maar volgens minister van Milieu Peter Altmeier heeft een aantal van de 2300 betrokken bedrijven wellicht geen recht op die uitzonderingsmaatregelen. De VIK, de belangenvereniging van grote energieverbruikers, vreest voor "miljarden euro's aan meerkosten, die Duitslands industriële kern zouden vernietigen".

In België besliste de regering vorige week om de meerkosten voor offshore-windenergie voor industriële verbruikers definitief degressief te maken en te plafonneren. De huidige regeling verviel aan het einde van dit jaar. (L.H.)

Volgens een document houdt de Duitse regering ermee rekening dat meer dan 1 miljard euro aan kortingen geschrapt kan worden. Het Duitse ministerie van Milieu reageerde dat het slechts om een technische informatienota gaat, "die niet door de minister werd goedgekeurd en niet in deze vorm zal worden uitgevoerd". In Duitsland krijgen industriële grootverbruikers die in wereldmarkten opereren, vrijstellingen of een maximumforfait voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van groenestroomprojecten. Het gaat bijvoorbeeld om cement-, staal- en sommige chemische bedrijven. Maar volgens minister van Milieu Peter Altmeier heeft een aantal van de 2300 betrokken bedrijven wellicht geen recht op die uitzonderingsmaatregelen. De VIK, de belangenvereniging van grote energieverbruikers, vreest voor "miljarden euro's aan meerkosten, die Duitslands industriële kern zouden vernietigen". In België besliste de regering vorige week om de meerkosten voor offshore-windenergie voor industriële verbruikers definitief degressief te maken en te plafonneren. De huidige regeling verviel aan het einde van dit jaar. (L.H.)