Banken moeten de depositotak, die het spaargeld van de belastingbetaler beheert, afzonderen van de risico's die zakenbankieren meebrengt. Ze moeten er met andere woorden voor zorgen dat de belastingbetaler in de toekomst gevrijwaard blijft van nieuwe reddingsoperaties voor noodlijdende banken, zoals bij de vorige crisis het geval was. Daar komt het advies van de commissie onder leiding van Erkki Liikanen, gouverneur van de Nationale Bank van Finland, in grote lijnen op neer.

Dat betekent niet dat een volledige opslitsing noodzakelijk is. Liikanen legt daarmee de bal in het kamp van de Europese Commissie, die zal bepalen welke banken hun risicovolle activiteiten moeten afsplitsen.

Het rapport van de adviescommissie werd dinsdag aan Michel Barnier van de Europese Commissie overhandigd. Het is nu aan Barnier om de heikele plannen voor een bankhervorming binnen Europa concreet te maken. Behalve een mogelijke of gedeeltelijke opsplitsing tussen deposito- en zakenbanken liggen ook nog enkele voorstellen over striktere kapitaalregels en bonussen voor de bankentoplui op tafel.

Barnier verklaarde in een korte toelichting aan de pers dat de Europese Commissie zich de komende zes weken zal beraden over de voorstellen van de adviescommissie van Liikanen vooraleer een standpunt in te nemen over het te volgen beleid. Verdere stappen mogen verwacht worden tegen de 'zomer van 2013', verduidelijkte hij.

Het rapport van Liikanen zal het debat over de hervorming van de banken binnen Europa ongetwijfeld weer aanwakkeren, maar het is weinig waarschijnlijk dat de Europese Commissie op korte termijn met een nieuwe regelgeving op de proppen komt. De focus van de Commissie ligt op dit moment meer op de ontwikkeling van een bankenunie en het omvormen van de Europese Centrale Bank (ECB) tot de waakhond van de financiële instellingen binnen de eurozone. Dat laatste manoeuvre kan overigens op weinig bijval rekenen buiten de eurozone.

Zowel premier Di Rupo als minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) reageerde alvast positief op het rapport-Liikanen. Volgens Vanackere geniet een Europese aanpak de voorkeur boven een louter nationale. Premier Di Rupo wijst erop dat de aanbevelingen van de adviescommissie in lijn liggen met het regeerakkoord van de federale regering. (Bloomberg/BO)

Banken moeten de depositotak, die het spaargeld van de belastingbetaler beheert, afzonderen van de risico's die zakenbankieren meebrengt. Ze moeten er met andere woorden voor zorgen dat de belastingbetaler in de toekomst gevrijwaard blijft van nieuwe reddingsoperaties voor noodlijdende banken, zoals bij de vorige crisis het geval was. Daar komt het advies van de commissie onder leiding van Erkki Liikanen, gouverneur van de Nationale Bank van Finland, in grote lijnen op neer. Dat betekent niet dat een volledige opslitsing noodzakelijk is. Liikanen legt daarmee de bal in het kamp van de Europese Commissie, die zal bepalen welke banken hun risicovolle activiteiten moeten afsplitsen.Het rapport van de adviescommissie werd dinsdag aan Michel Barnier van de Europese Commissie overhandigd. Het is nu aan Barnier om de heikele plannen voor een bankhervorming binnen Europa concreet te maken. Behalve een mogelijke of gedeeltelijke opsplitsing tussen deposito- en zakenbanken liggen ook nog enkele voorstellen over striktere kapitaalregels en bonussen voor de bankentoplui op tafel. Barnier verklaarde in een korte toelichting aan de pers dat de Europese Commissie zich de komende zes weken zal beraden over de voorstellen van de adviescommissie van Liikanen vooraleer een standpunt in te nemen over het te volgen beleid. Verdere stappen mogen verwacht worden tegen de 'zomer van 2013', verduidelijkte hij. Het rapport van Liikanen zal het debat over de hervorming van de banken binnen Europa ongetwijfeld weer aanwakkeren, maar het is weinig waarschijnlijk dat de Europese Commissie op korte termijn met een nieuwe regelgeving op de proppen komt. De focus van de Commissie ligt op dit moment meer op de ontwikkeling van een bankenunie en het omvormen van de Europese Centrale Bank (ECB) tot de waakhond van de financiële instellingen binnen de eurozone. Dat laatste manoeuvre kan overigens op weinig bijval rekenen buiten de eurozone. Zowel premier Di Rupo als minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) reageerde alvast positief op het rapport-Liikanen. Volgens Vanackere geniet een Europese aanpak de voorkeur boven een louter nationale. Premier Di Rupo wijst erop dat de aanbevelingen van de adviescommissie in lijn liggen met het regeerakkoord van de federale regering. (Bloomberg/BO)