Het Belgische stabiliteitsprogramma slaat op de periode 2009-2012. Het werd eind januari ingediend nadat de Commissie België al twee keer had gevraagd zijn begrotingswerk over te doen. Geheel volgens de Europese logica wil België al in 2012 het tekort op de begroting doen dalen tot 3 procent, eerder ging de regering uit van 2013.

De Commissie verwacht van ons land dat het "verzekert" dat het voorziene tekort in 2010 (4,8 procent) effectief wordt gehaald. Voor de periode vanaf 2011 moeten de maatregelen worden gespecificeerd die voor de voorziene tekorten moeten zorgen (4,1 procent in 2011 en dus 3 procent in 2012). Voor de begroting 2012 is de Commissie van geen enkele maatregel op de hoogte.

Wat betreft de lange termijn moeten er structurele hervormingen ondernomen worden om de duurzaamheid van de openbare financiën te verbeteren. Onder meer via het creëren van uitgavenplafonds moet een strikter begrotingskader de kwaliteit van die openbare financiën verbeteren, luidt het advies van de Commissie nog.

Het Belgische stabiliteitsprogramma slaat op de periode 2009-2012. Het werd eind januari ingediend nadat de Commissie België al twee keer had gevraagd zijn begrotingswerk over te doen. Geheel volgens de Europese logica wil België al in 2012 het tekort op de begroting doen dalen tot 3 procent, eerder ging de regering uit van 2013. De Commissie verwacht van ons land dat het "verzekert" dat het voorziene tekort in 2010 (4,8 procent) effectief wordt gehaald. Voor de periode vanaf 2011 moeten de maatregelen worden gespecificeerd die voor de voorziene tekorten moeten zorgen (4,1 procent in 2011 en dus 3 procent in 2012). Voor de begroting 2012 is de Commissie van geen enkele maatregel op de hoogte. Wat betreft de lange termijn moeten er structurele hervormingen ondernomen worden om de duurzaamheid van de openbare financiën te verbeteren. Onder meer via het creëren van uitgavenplafonds moet een strikter begrotingskader de kwaliteit van die openbare financiën verbeteren, luidt het advies van de Commissie nog.