België kent een polarisering van de arbeidsmarkt: banen in het middensegment verdwijnen en er blijven vooral banen voor hooggeschoolden en laaggeschoolden over. Dat moet leiden tot een grotere loonspreiding, maar een studie van de Nationale Bank leert dat die loonspanning tussen de hoogste en de laagste inkomens in België een stuk minder groot is dan in andere...