Het is nog niet duidelijk wanneer dat beroep zal worden behandeld. De wettelijke termijn bedraagt 150 dagen na indiening van het beroep. Op het kabinet van minister Demir herhaalt men maandag dat het niet de bedoeling is om de wettelijke termijnen 'onnodig uit te putten'.

Dit najaar vindt een veiling plaats over de verdeling van de subsidies (het capaciteitsvergoedingsmechanisme of CRM) voor de bouw van extra stroomproductiecapaciteit, die nodig is om de geplande sluiting van de kerncentrales tegen 2025 op te vangen. Engie Electrabel heeft nog niet beslist of ze, als de vergunning voor de gascentrale van Vilvoorde tegen dan niet rond is, voor dit project gaat deelnemen aan die veiling. Dat zegt het bedrijf maandag.

Voor de meeste geplande nieuwe gascentrales in Vlaanderen, ook die van Dilsen-Stokkem en Wondelgem, is de vergunning nog niet in orde en loopt een beroepsprocedure bij minister Demir.

Natuurtoets

Eind vorige maand raakte bekend dat de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant beslist had om geen vergunning af te leveren voor de gascentrale in Vilvoorde. Volgens de deputatie doorstond het project de natuurtoets niet. Het project botste met de instructie om een strengere stikstofnorm te hanteren en staat haaks op het luchtbeleidsplan van de stad Vilvoorde om tegen 2025 klimaatneutraal te zijn en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen, klonk het toen.

Engie Electrabel reageerde verrast op de beslissing. Het bedrijf wees erop dat het dossier een unaniem gunstig advies had ontvangen van de bevoegde Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), een orgaan waarin vertegenwoordigers van alle bevoegde Vlaamse overheidsinstanties en enkele experts zetelen. 'Vilvoorde is één van de beste locaties in ons land om een nieuwe gascentrale met minimale milieu-impact te bouwen. Bij het uittekenen van dit project hebben we grote inspanningen geleverd om de impact op het milieu en op de omgeving zo minimaal mogelijk te houden', luidde het eind vorige maand bij het bedrijf. Nu is dus beslist om beroep aan te tekenen.

Het is nog niet duidelijk wanneer dat beroep zal worden behandeld. De wettelijke termijn bedraagt 150 dagen na indiening van het beroep. Op het kabinet van minister Demir herhaalt men maandag dat het niet de bedoeling is om de wettelijke termijnen 'onnodig uit te putten'. Dit najaar vindt een veiling plaats over de verdeling van de subsidies (het capaciteitsvergoedingsmechanisme of CRM) voor de bouw van extra stroomproductiecapaciteit, die nodig is om de geplande sluiting van de kerncentrales tegen 2025 op te vangen. Engie Electrabel heeft nog niet beslist of ze, als de vergunning voor de gascentrale van Vilvoorde tegen dan niet rond is, voor dit project gaat deelnemen aan die veiling. Dat zegt het bedrijf maandag. Voor de meeste geplande nieuwe gascentrales in Vlaanderen, ook die van Dilsen-Stokkem en Wondelgem, is de vergunning nog niet in orde en loopt een beroepsprocedure bij minister Demir. Eind vorige maand raakte bekend dat de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant beslist had om geen vergunning af te leveren voor de gascentrale in Vilvoorde. Volgens de deputatie doorstond het project de natuurtoets niet. Het project botste met de instructie om een strengere stikstofnorm te hanteren en staat haaks op het luchtbeleidsplan van de stad Vilvoorde om tegen 2025 klimaatneutraal te zijn en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen, klonk het toen. Engie Electrabel reageerde verrast op de beslissing. Het bedrijf wees erop dat het dossier een unaniem gunstig advies had ontvangen van de bevoegde Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), een orgaan waarin vertegenwoordigers van alle bevoegde Vlaamse overheidsinstanties en enkele experts zetelen. 'Vilvoorde is één van de beste locaties in ons land om een nieuwe gascentrale met minimale milieu-impact te bouwen. Bij het uittekenen van dit project hebben we grote inspanningen geleverd om de impact op het milieu en op de omgeving zo minimaal mogelijk te houden', luidde het eind vorige maand bij het bedrijf. Nu is dus beslist om beroep aan te tekenen.