De federale bijdrage is een heffing die dient om openbare dienstverplichtingen te financieren, zoals de sociale tarieven of het kyoto-fonds.

Voor 2011 wordt de federale bijdrage voor elektriciteit opgetrokken met 29 pct, tot 5,26 euro/MWh. Voor een gezin met vier komt dat neer op gemiddeld 18,4 euro per jaar: 4,19 euro meer dan in 2010, zo blijkt uit Creg-berekeningen. De federale bijdrage wordt verhoogd omdat groene energie, dat een steeds groter deel van de productie vertegenwoordigt, is vrijgesteld van bepaalde bijdragen, zoals voor het Kyoto-fonds en het de-nuclearisatiefonds.

Voor aardgas bedraagt de federale bijdrage in 2011 0,5 euro/MWh. Dat is een stijging met 54 pct. Voor een gezin met vier betekent dit op de jaarfactuur 11,2 euro, of een stijging met 4 euro tegenover 2010, aldus de Creg. Reden voor de gestegen federale bijdrage voor aardgas is de automatische toekenning van het sociaal tarief.

De federale bijdrage is degressief voor grote bedrijven. Zo kan het dat de bijdrage van kmo's hoger kan uitkomen dan die van grote bedrijven.

De federale bijdrage is een heffing die dient om openbare dienstverplichtingen te financieren, zoals de sociale tarieven of het kyoto-fonds. Voor 2011 wordt de federale bijdrage voor elektriciteit opgetrokken met 29 pct, tot 5,26 euro/MWh. Voor een gezin met vier komt dat neer op gemiddeld 18,4 euro per jaar: 4,19 euro meer dan in 2010, zo blijkt uit Creg-berekeningen. De federale bijdrage wordt verhoogd omdat groene energie, dat een steeds groter deel van de productie vertegenwoordigt, is vrijgesteld van bepaalde bijdragen, zoals voor het Kyoto-fonds en het de-nuclearisatiefonds. Voor aardgas bedraagt de federale bijdrage in 2011 0,5 euro/MWh. Dat is een stijging met 54 pct. Voor een gezin met vier betekent dit op de jaarfactuur 11,2 euro, of een stijging met 4 euro tegenover 2010, aldus de Creg. Reden voor de gestegen federale bijdrage voor aardgas is de automatische toekenning van het sociaal tarief. De federale bijdrage is degressief voor grote bedrijven. Zo kan het dat de bijdrage van kmo's hoger kan uitkomen dan die van grote bedrijven.