Dat berekende het Census Bureau, dat een rapport terzake uitbracht.

Het feitelijk mediaan inkomen van een huishouden in de VS stond in 2015 op 56.516 dollar (goed 50.000 euro).

"Het is de eerste, jaarlijkse stijging van het inkomen sinds 2007", benadrukt het Census Bureau. Het is volgens diezelfde bron ook de grootste jaarlijkse stijging sinds 1967.

Dit mediaan inkomen ligt wel nog altijd 1,6 procent lager dan in 2007 - het jaar voor de financiële crisis averij maakte. Het ligt in reële termen (gecorrigeerd voor inflatie) zelfs 2,4 procent lager dan de piek uit de jaren 90.

Het aantal mensen onder de armoededrempel blijft hoog, maar slonk wel met 3,5 miljoen. 43 miljoen mensen leefden in 2015 beneden de armoedegrens, wat betekent dat het huishouden minder dan 15.391 dollar (14.200 euro) binnenkreeg. De daling van de armoedegraad met 1,2 procent is volgens het rapport de grootste sinds 1968.

Zwarten scoren beduidend slechter dan het gemiddelde, US Census Bureau
Zwarten scoren beduidend slechter dan het gemiddelde © US Census Bureau

Het aandeel van Amerikanen zonder ziekteverzekering daalt verder (onder Obamacare) en staat nu op 9,1 procent, een daling met 1,3 procent tegenover een jaar eerder.

De verschillen tussen groepen blijven groot. Amerikanen van Aziatische oorsprong leven in huishoudens met een gemiddeld reëel inkomen van ruim 77.000 dollar. Bij zwarten is dat gemiddeld minder dan 37.000 dollar (zie grafiek). De achterstand van zwarten is het voorbije jaar eerder vergroot. Nochtans is de stijging bij lagere inkomens procentueel sterker, al wordt de kloof in dollars tussen hogere en lagere inkomens niet kleiner. Er is ook een merkbaar verschil tussen steden en platteland. Op het platteland is er geen stijging van inkomens te merken.

Over het algemeen is dit rapport goed nieuws voor president Barack Obama en ook voor de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton, die de politiek van Obama grotendeels wil verderzetten. De Republikeinse genomineerde Donald Trump wijst op de stagnerende lonen om verandering te bepleiten.

Specialisten zijn het er niet over eens wat de stijging van het inkomen veroorzaakte. The Washington Post houdt het op een combinatie van meer banen, lage inflatie, gestegen lonen, waarbij met name mensen met lage lonen in bepaalde staten hun voordeel doen met verhoogde minimumlonen.

The New York Times ziet vooral de toegenomen tewerkstelling als reden voor de stijging van het gemiddelde.

Dat berekende het Census Bureau, dat een rapport terzake uitbracht.Het feitelijk mediaan inkomen van een huishouden in de VS stond in 2015 op 56.516 dollar (goed 50.000 euro)."Het is de eerste, jaarlijkse stijging van het inkomen sinds 2007", benadrukt het Census Bureau. Het is volgens diezelfde bron ook de grootste jaarlijkse stijging sinds 1967.Dit mediaan inkomen ligt wel nog altijd 1,6 procent lager dan in 2007 - het jaar voor de financiële crisis averij maakte. Het ligt in reële termen (gecorrigeerd voor inflatie) zelfs 2,4 procent lager dan de piek uit de jaren 90.Het aantal mensen onder de armoededrempel blijft hoog, maar slonk wel met 3,5 miljoen. 43 miljoen mensen leefden in 2015 beneden de armoedegrens, wat betekent dat het huishouden minder dan 15.391 dollar (14.200 euro) binnenkreeg. De daling van de armoedegraad met 1,2 procent is volgens het rapport de grootste sinds 1968. Het aandeel van Amerikanen zonder ziekteverzekering daalt verder (onder Obamacare) en staat nu op 9,1 procent, een daling met 1,3 procent tegenover een jaar eerder.De verschillen tussen groepen blijven groot. Amerikanen van Aziatische oorsprong leven in huishoudens met een gemiddeld reëel inkomen van ruim 77.000 dollar. Bij zwarten is dat gemiddeld minder dan 37.000 dollar (zie grafiek). De achterstand van zwarten is het voorbije jaar eerder vergroot. Nochtans is de stijging bij lagere inkomens procentueel sterker, al wordt de kloof in dollars tussen hogere en lagere inkomens niet kleiner. Er is ook een merkbaar verschil tussen steden en platteland. Op het platteland is er geen stijging van inkomens te merken.Over het algemeen is dit rapport goed nieuws voor president Barack Obama en ook voor de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton, die de politiek van Obama grotendeels wil verderzetten. De Republikeinse genomineerde Donald Trump wijst op de stagnerende lonen om verandering te bepleiten.Specialisten zijn het er niet over eens wat de stijging van het inkomen veroorzaakte. The Washington Post houdt het op een combinatie van meer banen, lage inflatie, gestegen lonen, waarbij met name mensen met lage lonen in bepaalde staten hun voordeel doen met verhoogde minimumlonen. The New York Times ziet vooral de toegenomen tewerkstelling als reden voor de stijging van het gemiddelde.