Eindigt het leven op 40 voor de stierenmarkt in overheidsobligaties? Al bijna 40 jaar lang dalen de langetermijnrentes en stijgen de obligatiekoersen in het Westen gestaag. De stierenmarkt werd geboren in 1981, toen de Amerikaanse centrale bank de geldkraan dichtdraaide om een ontspoorde inflatie te temmen.

De rente op Amerikaanse overheidsobligaties met een looptijd van tien jaar piekte in september 1981 op 15,3 procent. Ze bereikte een dieptepunt in juli vorig jaar op 0,62 procent. In vele andere westerse landen dook de langetermijnrente zelfs ruim onder nul.

De kans bestaat dat deze stierenmarkt een van de slachtoffers wordt van covid-19. De langetermijnrentes stegen de voorbije weken ongezien snel, vooruitlopend op een krachtig economisch herstel en voortbouwend op het stimulusprogramma van de centrale banken en de overheden. Vooral de krachtige budgettaire reactie op de crisis is nieuw en kan de bordjes verhangen.

Einde van een rentetijdperk.

In de VS werkt president Joe Biden aan een stimulusprogramma ter waarde van 10 procent van het bbp op een ogenblik dat de Amerikaanse economie slecht 3 procent onder haar potentieel presteert. Zelfs voor notoire keynesiaanse economen is dat van het goede te veel. Biden dreigt ook een te hoge inflatie te oogsten. Ook in Europa is het budgettaire beleid terug van lang weggeweest, al blijft de begrotingsimpuls relatief bescheiden in vergelijking met het Amerikaanse offensief.

Het mag niet verbazen dat obligatiehouders in deze omstandigheden klamme handen krijgen. Het inflatieopstootje van 2021 kan de volgende maanden nog voor turbulentie zorgen op de financiële markten. Vergeet echter niet dat de grote krachten achter de lagere rente allesbehalve verslagen zijn. Denk aan de vergrijzing, het mondiale spaaroverschot en het tekort aan investeringen. En de centrale banken zijn vast van plan om de rente in het gareel te houden, toch zolang de inflatie hen dat toelaat. De stierenmarkt in overheidsobligaties is misschien voorbij, maar het is te vroeg om een berenmarkt aan te kondigen.

Eindigt het leven op 40 voor de stierenmarkt in overheidsobligaties? Al bijna 40 jaar lang dalen de langetermijnrentes en stijgen de obligatiekoersen in het Westen gestaag. De stierenmarkt werd geboren in 1981, toen de Amerikaanse centrale bank de geldkraan dichtdraaide om een ontspoorde inflatie te temmen. De rente op Amerikaanse overheidsobligaties met een looptijd van tien jaar piekte in september 1981 op 15,3 procent. Ze bereikte een dieptepunt in juli vorig jaar op 0,62 procent. In vele andere westerse landen dook de langetermijnrente zelfs ruim onder nul.De kans bestaat dat deze stierenmarkt een van de slachtoffers wordt van covid-19. De langetermijnrentes stegen de voorbije weken ongezien snel, vooruitlopend op een krachtig economisch herstel en voortbouwend op het stimulusprogramma van de centrale banken en de overheden. Vooral de krachtige budgettaire reactie op de crisis is nieuw en kan de bordjes verhangen. In de VS werkt president Joe Biden aan een stimulusprogramma ter waarde van 10 procent van het bbp op een ogenblik dat de Amerikaanse economie slecht 3 procent onder haar potentieel presteert. Zelfs voor notoire keynesiaanse economen is dat van het goede te veel. Biden dreigt ook een te hoge inflatie te oogsten. Ook in Europa is het budgettaire beleid terug van lang weggeweest, al blijft de begrotingsimpuls relatief bescheiden in vergelijking met het Amerikaanse offensief.Het mag niet verbazen dat obligatiehouders in deze omstandigheden klamme handen krijgen. Het inflatieopstootje van 2021 kan de volgende maanden nog voor turbulentie zorgen op de financiële markten. Vergeet echter niet dat de grote krachten achter de lagere rente allesbehalve verslagen zijn. Denk aan de vergrijzing, het mondiale spaaroverschot en het tekort aan investeringen. En de centrale banken zijn vast van plan om de rente in het gareel te houden, toch zolang de inflatie hen dat toelaat. De stierenmarkt in overheidsobligaties is misschien voorbij, maar het is te vroeg om een berenmarkt aan te kondigen.