Tak23-fondsen, verzekerings­contracten gekoppeld aan een beleggingsfonds, komen doorgaans niet op de effectenrekening van de belegger terecht. Maar de verzekeraar die het fonds beheert, brengt de beleggingen van dat fonds wel onder op een effectenrekening.

Omdat zowel particuliere als rechts­personen de effectentaks moeten betalen, wordt de verzekeraar belast op het volledige belegd vermogen in het tak23-fonds, ook al is dat in werkelijkheid verdeeld over meerdere kleine beleggers.

Volgens de verzekeringssector is dat neveneffect ongehoord en ook fiscaal advocaten waarschuwen voor de scheeftrekking. Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) hangt alles af van hoe de verzekeraars zich intern organiseren.

Pensioenspaarproducten worden volledig uitgesloten. 'Zowel het pensioen dat opgebouwd wordt via de werkgever (tweede pijler) als het individueel pensioensparen (derde pijler) valt niet onder de effectentaks', luidt het.

Tak23-fondsen, verzekerings­contracten gekoppeld aan een beleggingsfonds, komen doorgaans niet op de effectenrekening van de belegger terecht. Maar de verzekeraar die het fonds beheert, brengt de beleggingen van dat fonds wel onder op een effectenrekening. Omdat zowel particuliere als rechts­personen de effectentaks moeten betalen, wordt de verzekeraar belast op het volledige belegd vermogen in het tak23-fonds, ook al is dat in werkelijkheid verdeeld over meerdere kleine beleggers. Volgens de verzekeringssector is dat neveneffect ongehoord en ook fiscaal advocaten waarschuwen voor de scheeftrekking. Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) hangt alles af van hoe de verzekeraars zich intern organiseren. Pensioenspaarproducten worden volledig uitgesloten. 'Zowel het pensioen dat opgebouwd wordt via de werkgever (tweede pijler) als het individueel pensioensparen (derde pijler) valt niet onder de effectentaks', luidt het.