Te veel politieke mandaten, historisch gegroeide maar kronkelige structuren, proefballonetjes over privatiseringen en grootscheepse fusies, en de onvermijdelijke discussie over de toplonen: de intercommunales staan plots in het oog van een politieke storm.
...