De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie maakt brandhout van de staatsgarantie voor de Arco-coöperanten. De kans dat Europese en Belgische rechters zijn advies volgen, is groot.
...

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie maakt brandhout van de staatsgarantie voor de Arco-coöperanten. De kans dat Europese en Belgische rechters zijn advies volgen, is groot. Acht jaar heeft de Belgische overheid zich achter deze garantie verschuild. Nochtans was al een tijd duidelijk dat de juridische basis voor een schadeloosstelling op basis van de depositogarantieregeling te smal was. Sindsdien zijn de Arco-coöperanten de speelbal geworden van een vies spelletje. Een politiek verzwakt CD&V wil een alternatieve compensatieregeling omdat Arco, de holding van christelijke arbeidersbeweging, deel uitmaakt van de christelijke zuil. N-VA en Open Vld vinden dat de belastingbetaler niet moet opdraaien voor het Arco-debacle. Hoewel ze in dezelfde regering zitten, maken beide kampen elkaar graag het leven zuur.Veel partijen hebben boter op hun hoofd in dir dossier. In de eerste plaats de ACW-holding, die haar investeringen onvoldoende spreidde. De Arco-bestuurders bij Dexia, die geen rem zetten op het risicogedrag en de megalomanie van de banktop. De bankiers van Bacob en Dexia Bank (vandaag Belfius), die hun klanten wijsmaakten dat ze hun spaargeld veilig konden beleggen in Arco-deelbewijzen. De Belgische staat, die de Arco-coöperanten jarenlang heeft voorgehouden dat ze hun geld niet kwijt zouden geraken.De misleiding was reëel en op alle niveaus. Ze was duidelijker en alomvattender dan in het dossier-Fortis, waar het ging over miscommunicatie en -informatie van beleggers. Niettemin besliste Ageas (de erfopvolger van Fortis) eerder dit jaar, en weliswaar na een veroordeling, om een schikking te treffen. Die kost doorgaans minder dan een schadeclaim, en biedt de onderneming de kans met een propere lei voort te werken.De Belgische politici doen er goed aan met alle betrokken partijen een akkoord te maken en Belfius een schikking, naar het voorbeeld van Ageas, op tafel te laten leggen. Enkel zo kan Belfius zijn Dexia-verleden geloofwaardig achter zich laten en zijn commerciële toekomst uitbouwen. En daar hebben we met zijn allen, als onrechtstreekse aandeelhouders van de staatsbank, belang bij. Maar misschien is het te veel gevraagd van politici om het algemeen belang te dienen? Liever politieke spelletjes spelen, dat is electoraal veel interessanter.