Een structureel begrotingsevenwicht in 2018 is een must. Om dat te bereiken moet de regering-Michel de overheidsuitgaven verder omlaag duwen, vooral in de sociale zekerheid. Er is ook een nieuwe taxshift nodig. De voorbij weken was de indruk ontstaan dat de regering-Michel vond dat ze al heel wat werk had geleverd en dat ze de begrotingscontrole wel met een paar quick wins zou kunnen afronden. Meer nog, het leek erop dat er in 2016 geen grote structurele economische hervormingen meer zouden volgen, en zelfs niet in 2017 en 2018.

Gelukkig spoort het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn België-rapport de regeringen van ons land ertoe aan de overheidsfinanciën voort te saneren. Het IMF laat er geen twijfel over bestaan dat ze vooral de uitgaven moeten aanpakken. Ondanks de genomen maatregelen in de gezondheidszorg is er daar nog ruimte voor verdere besparingen, vooral in de ziekenhuissector. Ook in het arbeidsmarktbeleid is er nog marge. België moet stelsels als brugpensioen voort afbouwen en de vlucht van werklozen en inactieven naar het stelsel van arbeidsongeschiktheid een halt toeroepen.

Een nieuwe taxshift moet stabielere fiscale inkomsten garanderen

De taxshift van meer dan 7 miljard euro, die in twee fases is doorgevoerd, krijgt goede punten van het IMF, maar eigenlijk is er een deel drie nodig. De arbeidskosten op de laagste lonen moeten nog omlaag. De financiering kan de regering vinden in extra milieuheffingen, een hervorming van de fiscaliteit op vastgoed en een efficiënter btw-stelsel. Een nieuwe taxshift moet stabielere fiscale inkomsten garanderen en zo de overheidsfinanciën op koers krijgen. Deze taxshift zal misschien niet de budgettaire omvang hebben van de vorige, maar het is wel de lastigste. De regering zal stoten op het verzet van lobbygroepen van consumenten, vakbonden én werkgeversorganisaties. Maar ze zal die moeilijke weg moeten kiezen. Enkel als ze ook in die opdracht slaagt, haalt de regering-Michel de geschiedenisboeken.

Een structureel begrotingsevenwicht in 2018 is een must. Om dat te bereiken moet de regering-Michel de overheidsuitgaven verder omlaag duwen, vooral in de sociale zekerheid. Er is ook een nieuwe taxshift nodig. De voorbij weken was de indruk ontstaan dat de regering-Michel vond dat ze al heel wat werk had geleverd en dat ze de begrotingscontrole wel met een paar quick wins zou kunnen afronden. Meer nog, het leek erop dat er in 2016 geen grote structurele economische hervormingen meer zouden volgen, en zelfs niet in 2017 en 2018. Gelukkig spoort het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn België-rapport de regeringen van ons land ertoe aan de overheidsfinanciën voort te saneren. Het IMF laat er geen twijfel over bestaan dat ze vooral de uitgaven moeten aanpakken. Ondanks de genomen maatregelen in de gezondheidszorg is er daar nog ruimte voor verdere besparingen, vooral in de ziekenhuissector. Ook in het arbeidsmarktbeleid is er nog marge. België moet stelsels als brugpensioen voort afbouwen en de vlucht van werklozen en inactieven naar het stelsel van arbeidsongeschiktheid een halt toeroepen.De taxshift van meer dan 7 miljard euro, die in twee fases is doorgevoerd, krijgt goede punten van het IMF, maar eigenlijk is er een deel drie nodig. De arbeidskosten op de laagste lonen moeten nog omlaag. De financiering kan de regering vinden in extra milieuheffingen, een hervorming van de fiscaliteit op vastgoed en een efficiënter btw-stelsel. Een nieuwe taxshift moet stabielere fiscale inkomsten garanderen en zo de overheidsfinanciën op koers krijgen. Deze taxshift zal misschien niet de budgettaire omvang hebben van de vorige, maar het is wel de lastigste. De regering zal stoten op het verzet van lobbygroepen van consumenten, vakbonden én werkgeversorganisaties. Maar ze zal die moeilijke weg moeten kiezen. Enkel als ze ook in die opdracht slaagt, haalt de regering-Michel de geschiedenisboeken.