De economische groei blijft dit jaar beperkt tot 0,1 procent. In 2014 trekt de invoergroei verder aan en herneemt de binnenlandse vraag, wat resulteert in een groei van het bbp van 1,1 procent. Zo blijkt uit de cijfers van de economische begroting die het Instituut voor de Nationale Rekeningen opstelde en die minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A) aan de ministerraad heeft voorgelegd. In de eurozone rekent het INR op een daling van een half procent dit jaar en een groei van 1 procent in 2014.

Door de internationale conjunctuurvertragen kromp de Belgische economische activiteit in 2012 met 0,3 procent. In het tweede kwartaal van dit jaar knoopte de Belgische economie aan met een groei van 0,2 procent op kwartaalbasis. Dat tempo zal volgens het INR in de tweede jaarhelft gehandhaafd worden.

Dit jaar zouden netto ongeveer 8.000 arbeidsplaatsen verloren gaan, al zou de situatie in de loop van het jaar licht verbeteren naarmate de economische activiteit aantrekt. In 2014 zouden er bijna 19.000 arbeidsplaatsen bijkomen. Het aantal werklozen zou in 2013 en 2014 verder toenemen met respectievelijk 21.000 en 18.000. De geharmoniseerde Eurostatwerkloosheidsgraad (berekend op basis van de arbeidskrachtenenquête) stijgt van 7,6 procent in 2012 tot 8,9 procent in 2014.

De Belgische inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou afkoelen van 2,8 procent in 2012 tot 1,2 procent en 1,3 procent in 2013 en 2014. De groei van de gezondheidsindex kent een iets minder uitgesproken vertraging, namelijk van 2,6 procent in 2012 tot 1,3 procent en 1,4 procent in 2013 en 2014. De huidige spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen (122,01) zou overschreden worden in mei 2014. (Belga/SD)


De economische groei blijft dit jaar beperkt tot 0,1 procent. In 2014 trekt de invoergroei verder aan en herneemt de binnenlandse vraag, wat resulteert in een groei van het bbp van 1,1 procent. Zo blijkt uit de cijfers van de economische begroting die het Instituut voor de Nationale Rekeningen opstelde en die minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A) aan de ministerraad heeft voorgelegd. In de eurozone rekent het INR op een daling van een half procent dit jaar en een groei van 1 procent in 2014.Door de internationale conjunctuurvertragen kromp de Belgische economische activiteit in 2012 met 0,3 procent. In het tweede kwartaal van dit jaar knoopte de Belgische economie aan met een groei van 0,2 procent op kwartaalbasis. Dat tempo zal volgens het INR in de tweede jaarhelft gehandhaafd worden. Dit jaar zouden netto ongeveer 8.000 arbeidsplaatsen verloren gaan, al zou de situatie in de loop van het jaar licht verbeteren naarmate de economische activiteit aantrekt. In 2014 zouden er bijna 19.000 arbeidsplaatsen bijkomen. Het aantal werklozen zou in 2013 en 2014 verder toenemen met respectievelijk 21.000 en 18.000. De geharmoniseerde Eurostatwerkloosheidsgraad (berekend op basis van de arbeidskrachtenenquête) stijgt van 7,6 procent in 2012 tot 8,9 procent in 2014. De Belgische inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou afkoelen van 2,8 procent in 2012 tot 1,2 procent en 1,3 procent in 2013 en 2014. De groei van de gezondheidsindex kent een iets minder uitgesproken vertraging, namelijk van 2,6 procent in 2012 tot 1,3 procent en 1,4 procent in 2013 en 2014. De huidige spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen (122,01) zou overschreden worden in mei 2014. (Belga/SD)