Eenvoud en besparingen. Dat zijn de redenen die federaal Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aanhaalt om de ecocheques af te schaffen. Hij heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Voor de West-Vlaming mogen ook de maaltijdcheques op de schop. Immers: het systeem van ecocheques en maaltijdcheques maakt dat de uitgevers van de cheques kosten aanrekenen bij de handelaars die ze innen. Dat maakt dat die kosten u...

Eenvoud en besparingen. Dat zijn de redenen die federaal Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aanhaalt om de ecocheques af te schaffen. Hij heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Voor de West-Vlaming mogen ook de maaltijdcheques op de schop. Immers: het systeem van ecocheques en maaltijdcheques maakt dat de uitgevers van de cheques kosten aanrekenen bij de handelaars die ze innen. Dat maakt dat die kosten uiteindelijk aan de consument worden doorgerekend. Van Quickenborne wil de cheques vervangen door extra nettoloon.Een onderzoek van Roland Berger, besteld door de sector van de uitgevers van cheques, plaatst daar vraagtekens bij. Roland Berger wijst op de voordelen van het systeem. Vorig jaar hebben de Belgen voor 232 miljoen euro ecocheques ontvangen. De cheques zijn enkel in België en voor een beperkte periode geldig. Ze komen dus enkel de Belgische economie ten goede.Een deel van die cheques wordt niet eens gebruikt, goed voor een waarde van 7 miljoen. Roland Berger wijst erop dat de cheques omzetten, zou resulteren in 232 miljoen euro meer nettoloon, waarvan 28 miljoen euro op spaarrekeningen zou terechtkomen. 13,5 miljoen euro zou gaan naar consumptie in het buitenland. 15 procent van het bedrag zou dus onttrokken worden aan de Belgische economie.De studie wijst er voorts op dat de ecocheques gericht zijn op de consumptie van specifieke artikelen, zoals tuinmateriaal. Zonder die cheques zouden die aankopen niet gebeuren. In een tuincentrum bedraagt het gemiddelde aankoopbedrag 30 euro. Wie met ecocheques betaalt, telt gemiddeld 100 euro neer. Die extra aankopen leveren bovendien 9,7 miljoen euro aan extra btw-inkomsten op. Voorts wijst Roland Berger erop dat het stelsel 1300 banen genereert in sectoren als de retail, de logistiek en bij de verdelers van de cheques zelf. Dat brengt de staat 58,7 miljoen euro op omdat ze enerzijds meer inkomsten binnenkrijgt uit belastingen en sociale bijdragen en anderzijds minder uitkeringen moet betalen. Voeg daar nog extra inkomsten uit vennootschapsbelasting bij en het stelsel levert de overheid 70 miljoen euro op.