ECB-voorzitter Draghi verdedigt zijn beleid

17/01/14 om 10:38 - Bijgewerkt om 10:38

Bron: Trends

Mario Draghi, de topman van de ECB, verdedigt zijn controversiële euroreddingsbeleid. De Duitse vrees is niet uitgekomen en de omstandigheden in de eurozone verbeteren.

ECB-voorzitter Draghi verdedigt zijn beleid

© reuters

"Kijk maar naar de jongste ontwikkelingen: Ierland en Portugal stappen uit het bail-outprogramma, de risicopremies voor leningen aan noodlijdende landen in Zuid-Europa nemen af en investeerders van over heel de wereld investeren weer in Europa. De meeste financieel-economische indicatoren wijzen in de juiste richting."

Is de eurocrisis voorbij?

Draghi: "Nee, maar de Duitse vrees werd niet bewaarheid. Toen we twee jaar geleden de Europese banken bijkomende liquide middelen gaven, werd gezegd dat er hoge inflatie zou komen. Er is juist niets gebeurd. Toen ik mijn commentaar gaf in Londen, werd gesproken van een schending van het mandaat van de centrale bank. Maar we hadden het wel van meet af duidelijk gemaakt dat we ons binnen dat mandaat bewogen. Keer op keer werd gezegd: hemeltje, die Italiaan ruïneert Duitsland. Er heerste een soort van perverse angst dat het de verkeerde kant zou uitgaan, maar het omgekeerde heeft zich voorgedaan: de inflatie is laag en de onzekerheid is geweken."

De economische crisis in Europa dreigt nog altijd de euro op te blazen. De groei is laag en dus haalt de werkloosheid in Zuid-Europa recordhoogten.

Draghi: "De crisis is nog niet bedwongen, maar er zijn heel wat bemoedigende tekens. De economie herstelt zich in vele landen, de onevenwichten in de Europese handel nemen af en de begrotingstekorten in de monetaire unie dalen. Dat is meer dan we een jaar geleden verwachtten."

In vele landen van de eurozone neemt de schuldenlast toe en is er minder bereidheid om hervormingen door te voeren. Griekenland, bijvoorbeeld, zal de doelstellingen weer niet halen. Heeft dat land een nieuwe bail-out nodig?

Draghi:"In Griekenland zijn vele dingen ten goede veranderd, maar het land moet nog meer doen. Daarover bestaat geen twijfel. Sommige landen hebben een programma nodig dat drie jaar loopt, voor andere duurt het wat langer. In Griekenland was de toestand van meet af bijzonder moeilijk, dus moeten we nu bijzonder geduldig zijn met dat land. Dat is geen verrassing."

Het hervormingsproces stokt ook in andere landen. Frankrijk, bijvoorbeeld, maakt weer schulden en de geplande hervormingen van de arbeidsmarkt en het belastingsysteem vorderen niet.

Draghi: "Frankrijk wordt met dezelfde problemen geconfronteerd als andere landen die hun begroting op orde moeten brengen en structurele hervormingen moeten doorvoeren. Heel wat staten hebben eerst de belastingen verhoogd en gesnoeid in de investeringen. Dat is de gemakkelijkste manier, maar beide maatregelen remmen de groei. Een veelbelovender middel is de lopende uitgaven van de overheid te verlagen en structurele hervormingen door te voeren in de arbeidsmarkt."

De Fed heeft aangekondigd dat ze de aankoop van obligaties door de overheid afbouwt. Wat betekent dat voor Europa?

Draghi: "Tot dusver heeft de markt aangetoond dat de aankondiging van het Federal Open Market Committee van de Federal Reserve de markten in de eurozone niet heeft beïnvloed. Ze zijn dan ook veerkrachtiger dan een jaar geleden."

Moeten de intresten nog dalen?

Draghi: "Op dit ogenblik zien wij niet de noodzaak voor onmiddellijke actie. We beleven geen Japanse toestanden. Daar raakte de verwachting van dalende prijzen vast verankerd. In de eurozone zijn de marktdeelnemers ervan overtuigd dat de inflatie weer tot dicht onder 2 procent stijgt. Daarbij komt dat het Japanse monetaire beleid geruime tijd niet zo resoluut reageerde als de ECB. En de banken en ondernemingen in Japan waren in een benardere toestand dan die in de eurozone vandaag."

Der Spiegel

Lees meer over:

Onze partners