Het potje geld is beschikbaar voor leningen waarbij staatsleningen van eurolanden in euro's als onderpand kunnen dienen. Ook kunnen leningen van zogeheten supranationale instellingen, zoals bijvoorbeeld de Europese Unie, worden geaccepteerd.

De nieuwe leenfaciliteit blijft beschikbaar tot en met juni volgend jaar. De ECB mikt met het geld op Europese landen die nauwe financiële en handelsbanden hebben met de eurozone. Eerder werden al afspraken gemaakt met Kroatië, Bulgarije en Roemenië over het beschikbaar stellen van extra geld.

De ECB noemt de nieuwe leenfaciliteit een 'voorzorgsmiddel'. Dat dit nodig is, 'geeft het belang van de euro op de wereldwijde financiële markten weer'. De nieuwe leenfaciliteit zou er ook voor kunnen zorgen dat andere landen meer staatsleningen van eurolanden opkopen om zo aanspraak te kunnen maken op de extra leningen van de ECB.

Het potje geld is beschikbaar voor leningen waarbij staatsleningen van eurolanden in euro's als onderpand kunnen dienen. Ook kunnen leningen van zogeheten supranationale instellingen, zoals bijvoorbeeld de Europese Unie, worden geaccepteerd. De nieuwe leenfaciliteit blijft beschikbaar tot en met juni volgend jaar. De ECB mikt met het geld op Europese landen die nauwe financiële en handelsbanden hebben met de eurozone. Eerder werden al afspraken gemaakt met Kroatië, Bulgarije en Roemenië over het beschikbaar stellen van extra geld. De ECB noemt de nieuwe leenfaciliteit een 'voorzorgsmiddel'. Dat dit nodig is, 'geeft het belang van de euro op de wereldwijde financiële markten weer'. De nieuwe leenfaciliteit zou er ook voor kunnen zorgen dat andere landen meer staatsleningen van eurolanden opkopen om zo aanspraak te kunnen maken op de extra leningen van de ECB.