De controleacties naar Belgen met een rekening in het buitenland begonnen in het voorjaar van 2019. Dat is mogelijk omdat de lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland en sommige andere landen steeds meer informatie over de rekeningen van hun inwoners uitwisselen.

De fiscus heeft vorig jaar 11.223 dossiers gecontroleerd. Driekwart van die acties leverde resultaat op en leidde tot aanvullende aanslagen voor een bedrag van 87,4 miljoen euro op rente en dividenden. De fiscus plant in 2020 een gelijkaardig aantal van 11.350 controles.

Door de controles is het aantal belastingplichtigen dat een buitenlandse bankrekening aangeeft spectaculair toegenomen. In 2019 hebben 321.752 Belgen zo'n rekening gemeld aan de fiscus, blijkt uit voorlopige cijfers. Dat is bijna dubbel zoveel als de 173.048 belastingplichtigen die dat in 2018 deden.

De controleacties naar Belgen met een rekening in het buitenland begonnen in het voorjaar van 2019. Dat is mogelijk omdat de lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland en sommige andere landen steeds meer informatie over de rekeningen van hun inwoners uitwisselen. De fiscus heeft vorig jaar 11.223 dossiers gecontroleerd. Driekwart van die acties leverde resultaat op en leidde tot aanvullende aanslagen voor een bedrag van 87,4 miljoen euro op rente en dividenden. De fiscus plant in 2020 een gelijkaardig aantal van 11.350 controles. Door de controles is het aantal belastingplichtigen dat een buitenlandse bankrekening aangeeft spectaculair toegenomen. In 2019 hebben 321.752 Belgen zo'n rekening gemeld aan de fiscus, blijkt uit voorlopige cijfers. Dat is bijna dubbel zoveel als de 173.048 belastingplichtigen die dat in 2018 deden.