Europa telde vorig jaar 41,7 miljoen telewerkers, een verdubbeling sinds 2019. De beperkingen die covid-19 met zich meebrachten hebben de cultuur rond thuiswerk sterk veranderd.

Hoewel er een kleine daling was in 2022, verwachten specialisten dat de trend zich nog zal doorzetten. Er wordt namelijk steeds meer technologie ontwikkeld die zich leent voor werken op afstand. Ook geven zowel werknemers als werkgevers steeds vaker aan dat ze telewerken als een belangrijk onderdeel zien van werkbaar werk.

Hybride werken

Een nieuw rapport van EU-agentschap Eurofound berekende dat in 2021 twee op de tien Europeanen van thuis uit werkten. Zonder de coronapandemie, zou dit cijfer pas bereikt zijn in 2027, stellen de auteurs van de studie.

De voordelen die thuiswerkende Europeanen het vaakst aanhalen zijn een betere balans tussen werk en gezinsleven en het ervaren van meer autonomie en flexibiliteit. Verder zijn de meesten het erover eens dat thuiswerken geen negatieve impact heeft op de productiviteit.

Opinie: 'Integreer telewerk in hr-beleid'

Maar er zijn ook nadelen verbonden aan thuiswerk. Zo gaven veel respondenten aan dat ze te kampen hebben met gevoelens van isolement en werken ze ook vaker meer uren. Leidinggevenden en managers hebben soms ervaren dat afstandswerken het moeilijker maakt om hun team te ondersteunen of te motiveren.

De auteurs van het rapport concluderen dat 'hybride' werken (de combinatie van thuiswerk en werken op kantoor) deze nadelen minstens gedeeltelijk kunnen verhelpen.

Recht op niet-bereikbaarheid

Een andere bevinding is dat telewerk de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden heeft vergroot. Telewerk is met name weggelegd voor mensen die hoger zijn opgeleid en vaak in beter betaalde en meer stabiele banen zitten.

"Beleidsmakers hebben een belangrijke rol te spelen bij het waarborgen van een gelijk speelveld tussen zij die kunnen telewerken en zij die dat niet kunnen", stelt het rapport.

Eurofound-directeur Ivailo Kalfin benadrukt dat de nieuwe realiteit ook nieuwe regelgeving vereist. "Sommige landen in de EU hebben hun regels rond telewerk een update gegeven, maar er is geen universele benadering die toepasbaar is op elk bedrijf."

Kalfin vindt het onder meer belangrijk dat er ook op wettelijk vlak wordt gekeken naar het recht van werknemers om niet bereikbaar te zijn zodat vrije tijd ook écht vrije tijd kan zijn.

Europa telde vorig jaar 41,7 miljoen telewerkers, een verdubbeling sinds 2019. De beperkingen die covid-19 met zich meebrachten hebben de cultuur rond thuiswerk sterk veranderd. Hoewel er een kleine daling was in 2022, verwachten specialisten dat de trend zich nog zal doorzetten. Er wordt namelijk steeds meer technologie ontwikkeld die zich leent voor werken op afstand. Ook geven zowel werknemers als werkgevers steeds vaker aan dat ze telewerken als een belangrijk onderdeel zien van werkbaar werk. Een nieuw rapport van EU-agentschap Eurofound berekende dat in 2021 twee op de tien Europeanen van thuis uit werkten. Zonder de coronapandemie, zou dit cijfer pas bereikt zijn in 2027, stellen de auteurs van de studie. De voordelen die thuiswerkende Europeanen het vaakst aanhalen zijn een betere balans tussen werk en gezinsleven en het ervaren van meer autonomie en flexibiliteit. Verder zijn de meesten het erover eens dat thuiswerken geen negatieve impact heeft op de productiviteit.Opinie: 'Integreer telewerk in hr-beleid'Maar er zijn ook nadelen verbonden aan thuiswerk. Zo gaven veel respondenten aan dat ze te kampen hebben met gevoelens van isolement en werken ze ook vaker meer uren. Leidinggevenden en managers hebben soms ervaren dat afstandswerken het moeilijker maakt om hun team te ondersteunen of te motiveren.De auteurs van het rapport concluderen dat 'hybride' werken (de combinatie van thuiswerk en werken op kantoor) deze nadelen minstens gedeeltelijk kunnen verhelpen.Een andere bevinding is dat telewerk de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden heeft vergroot. Telewerk is met name weggelegd voor mensen die hoger zijn opgeleid en vaak in beter betaalde en meer stabiele banen zitten. "Beleidsmakers hebben een belangrijke rol te spelen bij het waarborgen van een gelijk speelveld tussen zij die kunnen telewerken en zij die dat niet kunnen", stelt het rapport.Eurofound-directeur Ivailo Kalfin benadrukt dat de nieuwe realiteit ook nieuwe regelgeving vereist. "Sommige landen in de EU hebben hun regels rond telewerk een update gegeven, maar er is geen universele benadering die toepasbaar is op elk bedrijf."Kalfin vindt het onder meer belangrijk dat er ook op wettelijk vlak wordt gekeken naar het recht van werknemers om niet bereikbaar te zijn zodat vrije tijd ook écht vrije tijd kan zijn.