De veiligheid van de burgers garanderen is sinds mensenheugenis dé kerntaak van de overheid. België verwaarloost die opdracht al lang. De top van de politie waarschuwt dat ze haar functie niet meer naar behoren kan vervullen. Alleen meer geld en middelen ertegenaan gooien, zal niet volstaan, stellen experts. Hetzelfde geldt voor buitenlandse veiligheid en defensie.

Is de economie steunen een kerntaak van de overheid? Of loopt de overheid de ondernemers voor de voeten? Het economische beleid is vaak nuttig, maar soms staat de overheid ook een hogere welvaart in de weg. De 35 miljard euro die onze overheden in het economisch beleid pompen, zijn niet altijd even efficiënt besteed.

Het hoogste overheidsbeslag van West-Europa verdient een trefzeker economisch beleid, uitstekend onderwijs, een ernstig binnen- en buitenlands veiligheidsbeleid en een efficiënte, billijke sociale zekerheid. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.