De feiten betreffen een in de miljoenen lopende fraude rond de bouw van de schepen Discovery en Navigator op die scheepswerf. De overheid subsidieerde tot 70 procent van de bouw van schepen en dus kwam het er op aan om die kosten via nepfacturatie zodanig op te drijven dat men de resterende 30 procent niet zelf hoefde op te hoesten. Hierbij maakte men gebruik van postbusvennootschappen in Panama en Gibraltar.

Dat was althans de mening van zowel het Dendermondse parket als de rechtbank zelf. Scheepsreder Terry Highlands, de Londense advocate Marion Brookes, Andy Lubbe Bakker en diens medewerker Roger Van Peteghem ontsnapten echter hun mogelijke straf, deels wegens verjaring en deels wegens procedurefouten. Zo werden Brooks en Highlands door het Dendermondse parket ondervraagd als getuige terwijl zij voordien door datzelfde parket al officieel in verdenking waren gesteld. Het dossier sleepte ook abnormaal lang aan, en ook nu weer duurde het bijna 20 maanden voor de zaak voor het hof kwam.
Het onderzoek in deze zaak begon reeds in 1992, maar het duurde vier jaar voor een onderzoeksrechter werd aangeduid. Voor toenmalig procureur Guido De Saeger was het ondanks de parlementaire onderzoekscommissie en mediaheisa toen geen prioriteit.

Niet verwonderlijk dus dat het pas in 2008 voor de rechtbank kwam. Alleen Lubbe Bakker kreeg een straf en diende 113.000 euro terug te betalen. Een zaak gelieerd aan allerlei faillissementen waarbij hij betrokken was. Na veel aarzelen besloot het Dendermondse parket tegen dit vonnis in beroep te gaan. In beroep bleef het openbaar ministerie bij zijn eisen tegen het viertal. Andy Lubbe Bakker: "Het parket antwoordde niet eens op de argumenten van de Dendermondse rechtbank. Ook erkende men dat dit systeem waar men ons hier van beschuldigde ook al vroeger onder de vorige eigenaars werd toegepast". Volgende week komt de advocaat van Terry Highlands aan het woord.

Ook het andere fraudedossier bij de Boelwerf rond de nepopleidingen voor arbeiders waar gerenommeerde overheidsmanagers als Lode Boeckx, Roger Maleve en Luc Bossyns als André Deleye van de Nederlandse Begemann groep van Joep van den Nieuwenhuyzen bij betrokken waren eindigde als een natte voetzoeker. Werden de feiten bewezen dan kregen ze in 2004 geen straf wegens de te lange duur van het onderzoek. Ze dienden alleen de 2 miljoen euro aan bewezen fraude terug te betalen. De zaak kwam pas in 2008 voor het hof waar zelfs die terugbetaling werd geschrapt. Hetzelfde scenario dreigt zich dus ook hier af te spelen.

WVD

De feiten betreffen een in de miljoenen lopende fraude rond de bouw van de schepen Discovery en Navigator op die scheepswerf. De overheid subsidieerde tot 70 procent van de bouw van schepen en dus kwam het er op aan om die kosten via nepfacturatie zodanig op te drijven dat men de resterende 30 procent niet zelf hoefde op te hoesten. Hierbij maakte men gebruik van postbusvennootschappen in Panama en Gibraltar. Dat was althans de mening van zowel het Dendermondse parket als de rechtbank zelf. Scheepsreder Terry Highlands, de Londense advocate Marion Brookes, Andy Lubbe Bakker en diens medewerker Roger Van Peteghem ontsnapten echter hun mogelijke straf, deels wegens verjaring en deels wegens procedurefouten. Zo werden Brooks en Highlands door het Dendermondse parket ondervraagd als getuige terwijl zij voordien door datzelfde parket al officieel in verdenking waren gesteld. Het dossier sleepte ook abnormaal lang aan, en ook nu weer duurde het bijna 20 maanden voor de zaak voor het hof kwam. Het onderzoek in deze zaak begon reeds in 1992, maar het duurde vier jaar voor een onderzoeksrechter werd aangeduid. Voor toenmalig procureur Guido De Saeger was het ondanks de parlementaire onderzoekscommissie en mediaheisa toen geen prioriteit. Niet verwonderlijk dus dat het pas in 2008 voor de rechtbank kwam. Alleen Lubbe Bakker kreeg een straf en diende 113.000 euro terug te betalen. Een zaak gelieerd aan allerlei faillissementen waarbij hij betrokken was. Na veel aarzelen besloot het Dendermondse parket tegen dit vonnis in beroep te gaan. In beroep bleef het openbaar ministerie bij zijn eisen tegen het viertal. Andy Lubbe Bakker: "Het parket antwoordde niet eens op de argumenten van de Dendermondse rechtbank. Ook erkende men dat dit systeem waar men ons hier van beschuldigde ook al vroeger onder de vorige eigenaars werd toegepast". Volgende week komt de advocaat van Terry Highlands aan het woord. Ook het andere fraudedossier bij de Boelwerf rond de nepopleidingen voor arbeiders waar gerenommeerde overheidsmanagers als Lode Boeckx, Roger Maleve en Luc Bossyns als André Deleye van de Nederlandse Begemann groep van Joep van den Nieuwenhuyzen bij betrokken waren eindigde als een natte voetzoeker. Werden de feiten bewezen dan kregen ze in 2004 geen straf wegens de te lange duur van het onderzoek. Ze dienden alleen de 2 miljoen euro aan bewezen fraude terug te betalen. De zaak kwam pas in 2008 voor het hof waar zelfs die terugbetaling werd geschrapt. Hetzelfde scenario dreigt zich dus ook hier af te spelen. WVD