Erf- en registratiebelasting zijn een Vlaamse bevoegdheid. Sinds 10 februari 2017 biedt de Vlaamse Belastingdienst de mogelijkheid om tegen betaling van een speciaal tarief een rechtzetting te doen voor inbreuken die dateren van vóór 1 augustus 2016. De deadline verstrijkt eind dit jaar.

Wie geen belasting betaalde op een erfenis of onderhandse schenking waarvan de schenker binnen drie jaar overleed, heeft dus nog tot 31 december om dat aan te geven. Een verlenging zit er niet in. 'Wie nu nog geen regularisatie aanvroeg, is echt hardleers. Dit is dan ook hun laatste kans om hun ziel nog te willen zuiveren', aldus Diependaele.

Er is wel zes maanden voorzien voor het indienen van de correcte bedragen. In vele dossiers blijken buitenlandse goederen te zitten en dat zorgt in coronatijden voor onvoorziene vertragingen. 'De aanvraag moet sowieso dit jaar nog gebeuren. Wie tegen 31 december niet over alle nodige documenten beschikt, mag voorlopig een dossier ten bedrage van 1 euro indienen. De voorwaarde is wel dat de aanvrager het correcte bedrag binnen de zes maanden doorgeeft.'

Niet alle dossiers zijn zuiver Vlaamse belastingen. Er bestaan ook zogenoemde 'onsplitsbare bedragen' die onderworpen zijn aan Vlaamse en federale belastingen. Voor deze gemengde dossiers zal Diependaele contact opnemen met de federale minister van Financiën en vragen om de zes maanden-regeling ook voor die regularisaties mogelijk te maken.

Erf- en registratiebelasting zijn een Vlaamse bevoegdheid. Sinds 10 februari 2017 biedt de Vlaamse Belastingdienst de mogelijkheid om tegen betaling van een speciaal tarief een rechtzetting te doen voor inbreuken die dateren van vóór 1 augustus 2016. De deadline verstrijkt eind dit jaar. Wie geen belasting betaalde op een erfenis of onderhandse schenking waarvan de schenker binnen drie jaar overleed, heeft dus nog tot 31 december om dat aan te geven. Een verlenging zit er niet in. 'Wie nu nog geen regularisatie aanvroeg, is echt hardleers. Dit is dan ook hun laatste kans om hun ziel nog te willen zuiveren', aldus Diependaele. Er is wel zes maanden voorzien voor het indienen van de correcte bedragen. In vele dossiers blijken buitenlandse goederen te zitten en dat zorgt in coronatijden voor onvoorziene vertragingen. 'De aanvraag moet sowieso dit jaar nog gebeuren. Wie tegen 31 december niet over alle nodige documenten beschikt, mag voorlopig een dossier ten bedrage van 1 euro indienen. De voorwaarde is wel dat de aanvrager het correcte bedrag binnen de zes maanden doorgeeft.'Niet alle dossiers zijn zuiver Vlaamse belastingen. Er bestaan ook zogenoemde 'onsplitsbare bedragen' die onderworpen zijn aan Vlaamse en federale belastingen. Voor deze gemengde dossiers zal Diependaele contact opnemen met de federale minister van Financiën en vragen om de zes maanden-regeling ook voor die regularisaties mogelijk te maken.