De focus moet voor de minister liggen op preventieve vorming van werknemers en opleiding van de werknemers die hun jobs verliezen door de digitalisering, luidt het in een mededeling.

'Bedrijven en KMO's die willen investeren in de digitale economie moeten in de eerste plaats investeren in hun werknemers. Ze moeten ervoor zorgen dat hun mensen de juiste vaardigheden hebben opdat het bedrijf kansen voor productiviteits- en economische groei kan grijpen. De Wet Werkbaar Wendbaar Werk voorziet daarom een groeipad om op termijn de doelstelling van 5 vormingsdagen per voltijds equivalent per jaar te bereiken. Maar de kwaliteit moet de kwantiteit volgen. Ik wil daarom de sociale partners rond de tafel brengen om afspraken te maken over de digitale vorming van werknemers en over manieren waarop we mensen kunnen begeleiden naar een nieuwe, toekomstgerichte job wanneer zij hun job verliezen ten gevolge van de digitalisering', licht Kris Peeters toe.

Uit een rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid uit 2016 blijkt dat vooral de middengekwalificeerde functies bedreigd zijn door de digitalisering. Minister Peeters wil dat die functies in kaart gebracht worden en bekeken wordt welke nieuwe vaardigheden nodig zijn om de betrokkenen om te vormen. Hij roept de sociale partners op om daar werk van te maken, met bijzondere aandacht voor de uitdagingen voor KMO's. Volgens hem moet ook via onderwijs en arbeidsbemiddeling een inhaalrace worden ingezet.

De minister wil met de sociale partners ook bekijken welke rol de platform- en deeleconomie in dit verhaal kunnen spelen. Bij dit type activiteiten is er doorgaans sprake van een grotere autonomie dan in een klassiek werkgever-werknemer verhaal.

De focus moet voor de minister liggen op preventieve vorming van werknemers en opleiding van de werknemers die hun jobs verliezen door de digitalisering, luidt het in een mededeling.'Bedrijven en KMO's die willen investeren in de digitale economie moeten in de eerste plaats investeren in hun werknemers. Ze moeten ervoor zorgen dat hun mensen de juiste vaardigheden hebben opdat het bedrijf kansen voor productiviteits- en economische groei kan grijpen. De Wet Werkbaar Wendbaar Werk voorziet daarom een groeipad om op termijn de doelstelling van 5 vormingsdagen per voltijds equivalent per jaar te bereiken. Maar de kwaliteit moet de kwantiteit volgen. Ik wil daarom de sociale partners rond de tafel brengen om afspraken te maken over de digitale vorming van werknemers en over manieren waarop we mensen kunnen begeleiden naar een nieuwe, toekomstgerichte job wanneer zij hun job verliezen ten gevolge van de digitalisering', licht Kris Peeters toe.Uit een rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid uit 2016 blijkt dat vooral de middengekwalificeerde functies bedreigd zijn door de digitalisering. Minister Peeters wil dat die functies in kaart gebracht worden en bekeken wordt welke nieuwe vaardigheden nodig zijn om de betrokkenen om te vormen. Hij roept de sociale partners op om daar werk van te maken, met bijzondere aandacht voor de uitdagingen voor KMO's. Volgens hem moet ook via onderwijs en arbeidsbemiddeling een inhaalrace worden ingezet.De minister wil met de sociale partners ook bekijken welke rol de platform- en deeleconomie in dit verhaal kunnen spelen. Bij dit type activiteiten is er doorgaans sprake van een grotere autonomie dan in een klassiek werkgever-werknemer verhaal.