De Waalse werkgevers die van de FGTB een dreigbrief ontvangen, met het dringende verzoek druk te zetten op de werkgeversorganisaties, om de regeringsmaatregelen te doen bijsturen. "Anders kunnen we de sociale vrede in de bedrijven niet langer garanderen", staat in de brief van de socialistische vakbond.

Jean-François Héris, de voorzitter van de Waalse werkgeversorganisatie UWE, reageerde zeer scherp op dat dreigement. Hij benadrukte dat "de werkgevers de werknemers helpen door hen een baan te geven". Hij noemt de actie ook "politiek geïnspireerd". De vakbonden zijn met die acties stilaan hun krediet aan het verliezen, zelfs in delen van Wallonië.

De vakbonden wentelen zich al te vaak in de slachtofferrol

Ze wentelden zich de voorbije weken ook al te vaak in de slachtofferrol: ze klaagden dat de regering niet naar hen luistert en dat ze een hardvochtig beleid voert zonder sociaal overleg. Het ABVV, het ACV en het ACVLB vergeten dat de co-formateurs hen al deze zomer hadden uitgenodigd voor overleg. Het kan geen kwaad nog eens uit te leggen hoe het sociaal overleg in België functioneert als er een nieuwe regering aantreedt: de regering legt de lijnen van het beleid vast en de sociale partners zorgen voor de uitvoering. Eventueel komen ze met budgettair evenwaardige alternatieven. Maar aan die traditie hebben de vakbonden enkel een boodschap als de regeringscoalitie hen goed uitkomt. Door hun houding neemt de ergernis over de vakbonden toe.

De betoging van vorige week werd een succes. Vakbondssecretarissen en vrijgestelden oproepen is niet moeilijk. De echte test volgt bij de provinciale stakingen. Als de vakbonden in een aantal provincies amper respons krijgen, hebben ze een groot probleem.

De Waalse werkgevers die van de FGTB een dreigbrief ontvangen, met het dringende verzoek druk te zetten op de werkgeversorganisaties, om de regeringsmaatregelen te doen bijsturen. "Anders kunnen we de sociale vrede in de bedrijven niet langer garanderen", staat in de brief van de socialistische vakbond.Jean-François Héris, de voorzitter van de Waalse werkgeversorganisatie UWE, reageerde zeer scherp op dat dreigement. Hij benadrukte dat "de werkgevers de werknemers helpen door hen een baan te geven". Hij noemt de actie ook "politiek geïnspireerd". De vakbonden zijn met die acties stilaan hun krediet aan het verliezen, zelfs in delen van Wallonië. Ze wentelden zich de voorbije weken ook al te vaak in de slachtofferrol: ze klaagden dat de regering niet naar hen luistert en dat ze een hardvochtig beleid voert zonder sociaal overleg. Het ABVV, het ACV en het ACVLB vergeten dat de co-formateurs hen al deze zomer hadden uitgenodigd voor overleg. Het kan geen kwaad nog eens uit te leggen hoe het sociaal overleg in België functioneert als er een nieuwe regering aantreedt: de regering legt de lijnen van het beleid vast en de sociale partners zorgen voor de uitvoering. Eventueel komen ze met budgettair evenwaardige alternatieven. Maar aan die traditie hebben de vakbonden enkel een boodschap als de regeringscoalitie hen goed uitkomt. Door hun houding neemt de ergernis over de vakbonden toe.De betoging van vorige week werd een succes. Vakbondssecretarissen en vrijgestelden oproepen is niet moeilijk. De echte test volgt bij de provinciale stakingen. Als de vakbonden in een aantal provincies amper respons krijgen, hebben ze een groot probleem.