Tussen Peter De Roover (N-VA) en Hendrik Bogaert (CD&V) is gekibbel ontstaan over het beleid van de vorige regering onder premier Di Rupo.

Volgens De Roover, die in een opiniebijdrage in De Standaard van afgelopen weekend stevig uithaalde naar het beleid van de vorige regering, heeft de de regering-Di Rupo de jobcreatie bij de overheid gebruikt als een soort 'doping' en heeft de huidige regering voor een 'trendbreuk' gezorgd.

Nationale Bank

De Roover voelde zich in zijn beroordeling gesteund door het recente jaarverslag van de Nationale Bank van België (NBB). "Via overheidstewerkstelling wekte de regering-Di Rupo de indruk de crisis behoorlijk te doorstaan, terwijl ze fluitend in het donker de factuur doorschoof naar later. Voor het eerst in zeventien jaar nam in 2015 de rechtstreekse overheidstewerkstelling eindelijk af. Toch groeit de tewerkstelling in ons land, met 37.500 extra banen. De taxshift zet een proces in gang dat ook de volgende jaren steeds meer jobs oplevert. De tijd dat mensen steeds meer belastingen moesten betalen om daarmee steeds meer kunstmatige jobcreatie te financieren, is voorbij", aldus het N-VA-kamerlid in De Standaard.

Trendsetter

De uitlatingen van De Roover vielen in slechte aarde bij huidig CD&V-kamerlid en voormalig staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert. Volgens Bogaert is de overheidstewerkstelling onder de vorige regering - die van Di Rupo dus - wel degelijk gedaald, liet hij afgelopen weekend op zijn blog weten. Bogaert merkt op dat de federale overheid vroeger al trendsetter was in het terugschroeven van het aantal ambtenaren.

"Klopt niet", zo reageert De Roover maandag via zijn blog op de woorden van Bogaert.

"Diverse staatshervormingen hebben bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld naar de deelstaten. Logisch dan ook dat die federale overheid het aantal ambtenaren verminderde. Maar de groei van het ambtenarencorps bij de deelstaten werd niet gecompenseerd door de afname op federaal niveau", stelt de NV-A'er.

De Roover noemt het 'ronduit ontstellend' dat er 683 000 mensen voor de overheid werkten in 1995 en ruim 800 000 in 2014. "Dit zijn stuitende cijfers, die mee verklaren waarom onze overheidsfinanciën in zo'n zorgwekkende staat verkeren", voegt hij eraan toe.

De Roover maakt zich op basis van het NBB-rapport sterk dat het aantal ambtenaren voor het eerst in bijna twintig jaar afneemt, 'niet voor een bepaald onderdeel maar voor de optelsom van alle overheden'.

"De breuk met Di Rupo is dus wel degelijk met feiten aantoonbaar maar voel je vooral niet persoonlijk aangevallen, Hendrik. Het verschil met de periode onder Di Rupo ligt niet in jouw CD&V of Open VLD. Het verschil zit in de vervanging van de PS door de N-VA.", besluit De Roover.

Ook Di Rupo reageert

Niet enkel Bogaert, ook de voormalige premier Elio Di Rupo heeft intussen gereageerd op de uithaal van De Roover aan het adres van zijn regering. Di Rupo heeft het niet over de tewerkstelling bij de overheid, maar over de manier waarop zijn regering de economische crisis heeft aangepakt.

"België is de economische crisis beter doorgekomen dan andere Europese landen dankzij de sterke sociale bescherming waardoor de economische schokken opgevangen werden", zo luidt het antwoord van PS-voorzitter Elio Di Rupo aan N-VA-kamerfractieleider De Roover.

Volgens de vorige premier heeft de verdediging van een sterke en effectieve sociale zekerheid overigens eens te meer gerendeerd tijdens de economische crisis van 2008. Di Rupo verwijst in dat verband naar twee studies die de universiteit van Oxford in 2014 publiceerde. De negatieve effecten van de crisis werden in België afgezwakt door de structuur van de arbeidsmarkt, het minimumloon en het beleid inzake sociale zekerheid en werkloosheid. "Het zou belachelijk zijn om dit model door puur ideologische aanvallen ter discussie te stellen", oordeelt Di Rupo, die de sociale zekerheid omschrijft als 'een essentieel instrument van de solidariteit tussen alle Belgen'. (Belga/BO)

Tussen Peter De Roover (N-VA) en Hendrik Bogaert (CD&V) is gekibbel ontstaan over het beleid van de vorige regering onder premier Di Rupo.Volgens De Roover, die in een opiniebijdrage in De Standaard van afgelopen weekend stevig uithaalde naar het beleid van de vorige regering, heeft de de regering-Di Rupo de jobcreatie bij de overheid gebruikt als een soort 'doping' en heeft de huidige regering voor een 'trendbreuk' gezorgd.De Roover voelde zich in zijn beroordeling gesteund door het recente jaarverslag van de Nationale Bank van België (NBB). "Via overheidstewerkstelling wekte de regering-Di Rupo de indruk de crisis behoorlijk te doorstaan, terwijl ze fluitend in het donker de factuur doorschoof naar later. Voor het eerst in zeventien jaar nam in 2015 de rechtstreekse overheidstewerkstelling eindelijk af. Toch groeit de tewerkstelling in ons land, met 37.500 extra banen. De taxshift zet een proces in gang dat ook de volgende jaren steeds meer jobs oplevert. De tijd dat mensen steeds meer belastingen moesten betalen om daarmee steeds meer kunstmatige jobcreatie te financieren, is voorbij", aldus het N-VA-kamerlid in De Standaard.De uitlatingen van De Roover vielen in slechte aarde bij huidig CD&V-kamerlid en voormalig staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert. Volgens Bogaert is de overheidstewerkstelling onder de vorige regering - die van Di Rupo dus - wel degelijk gedaald, liet hij afgelopen weekend op zijn blog weten. Bogaert merkt op dat de federale overheid vroeger al trendsetter was in het terugschroeven van het aantal ambtenaren."Klopt niet", zo reageert De Roover maandag via zijn blog op de woorden van Bogaert."Diverse staatshervormingen hebben bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld naar de deelstaten. Logisch dan ook dat die federale overheid het aantal ambtenaren verminderde. Maar de groei van het ambtenarencorps bij de deelstaten werd niet gecompenseerd door de afname op federaal niveau", stelt de NV-A'er. De Roover noemt het 'ronduit ontstellend' dat er 683 000 mensen voor de overheid werkten in 1995 en ruim 800 000 in 2014. "Dit zijn stuitende cijfers, die mee verklaren waarom onze overheidsfinanciën in zo'n zorgwekkende staat verkeren", voegt hij eraan toe. De Roover maakt zich op basis van het NBB-rapport sterk dat het aantal ambtenaren voor het eerst in bijna twintig jaar afneemt, 'niet voor een bepaald onderdeel maar voor de optelsom van alle overheden'. "De breuk met Di Rupo is dus wel degelijk met feiten aantoonbaar maar voel je vooral niet persoonlijk aangevallen, Hendrik. Het verschil met de periode onder Di Rupo ligt niet in jouw CD&V of Open VLD. Het verschil zit in de vervanging van de PS door de N-VA.", besluit De Roover.Niet enkel Bogaert, ook de voormalige premier Elio Di Rupo heeft intussen gereageerd op de uithaal van De Roover aan het adres van zijn regering. Di Rupo heeft het niet over de tewerkstelling bij de overheid, maar over de manier waarop zijn regering de economische crisis heeft aangepakt."België is de economische crisis beter doorgekomen dan andere Europese landen dankzij de sterke sociale bescherming waardoor de economische schokken opgevangen werden", zo luidt het antwoord van PS-voorzitter Elio Di Rupo aan N-VA-kamerfractieleider De Roover.Volgens de vorige premier heeft de verdediging van een sterke en effectieve sociale zekerheid overigens eens te meer gerendeerd tijdens de economische crisis van 2008. Di Rupo verwijst in dat verband naar twee studies die de universiteit van Oxford in 2014 publiceerde. De negatieve effecten van de crisis werden in België afgezwakt door de structuur van de arbeidsmarkt, het minimumloon en het beleid inzake sociale zekerheid en werkloosheid. "Het zou belachelijk zijn om dit model door puur ideologische aanvallen ter discussie te stellen", oordeelt Di Rupo, die de sociale zekerheid omschrijft als 'een essentieel instrument van de solidariteit tussen alle Belgen'. (Belga/BO)