Op de valreep werd in 2017 een deel van het Zomerakkoord goedgekeurd. 2018 zal de geschiedenis ingaan als het laatste volledige jaar van de eerste centrumrechtse regering van deze eeuw.

De grootste verdienste van deze regering is dat ze de economische crisis heeft bezworen en de eerste stappen van het herstelbeleid heeft gezet. Toch is het bilan nog niet onverdeeld positief. De Zweedse coalitie heeft nog één jaar de tijd om de laatste cruciale beslissingen te nemen.

Economie leeft op

Met het Zomerakkoord zette de federale regering belangrijke stappen richting broodnodige hervormingen. Dankzij de daling van de vennootschapsbelasting bengelt ons land niet meer achteraan, maar nestelt ze zich opnieuw midden in het Europese peloton. De flexibilisering van de arbeidsmarkt, gestoeld op de behoeften van burgers en bedrijven in de 21ste eeuw, draagt bij aan de competitiviteit van onze ondernemingen.

Dat beleid vertaalt zich bovendien in cijfers. Volgens de Nationale Bank kwamen er het afgelopen kalenderjaar 69.000 banen bij, wat meer is dan verwacht. Ook onze eigen cijfers bevestigen de competitieve economie: het aantal faillissementen daalt onder deze regering elk jaar (met een eenmalige uitzondering wegens een gewijzigd rechtbankenbeleid).

Werk op de plank: drie speerpuntdossiers

Er zijn echter nog enkele prangende kwesties die moeten worden aangepakt. Zo blijft het investeringsniveau in België te laag. Private investeringen in België moeten worden aangemoedigd met een kader dat de toets van Europa doorstaat. Het huidige investeringspact dat de premier heeft uitgetekend, is een begin, maar het is vooralsnog een verzameling van al aangegane engagementen.

De regering heeft een eindspurt nodig

Ook heeft de regering het begrotingsspook nog niet van zich kunnen afschudden. We mogen niet lichtzinnig doen over het missen van de begrotingsambities: een begroting uit evenwicht betekent het doorschuiven van onze schuld naar de volgende generaties. Eén partijvoorzitter zei deze week alvast die handschoen opnieuw te willen opnemen. Laten we daarvan profiteren voor dat window of opportunity opnieuw sluit.

Een ander aandachtspunt is de Belgische export. Die is goed voor meer dan 80 procent van onze economie, maar de toekomst ziet er minder rooskleurig uit. Onze studies voorzien een groeivertraging van meer dan de helft: van 7,5 procent in 2016 naar 3,8 procent volgend jaar. De regering kan het zich niet veroorloven deze trend te negeren.

Laatste rechte lijn

Wie de laatste politieke interviews van het jaar leest, ziet dat de campagne richting de gemeenteraadsverkiezingen en vervolgens de bovenlokale verkiezingen begonnen is. Dat doet niet het beste vermoeden voor zij die van de federale regering nog dat ietsje meer verwachten. Ik roep de politici op zich niet te laten afleiden door gebeurtenissen die zich buiten de regering afspelen en de eindsprint in te zetten. Misschien zal ook de kiezer daar wel dankbaar om zijn.

Op de valreep werd in 2017 een deel van het Zomerakkoord goedgekeurd. 2018 zal de geschiedenis ingaan als het laatste volledige jaar van de eerste centrumrechtse regering van deze eeuw. De grootste verdienste van deze regering is dat ze de economische crisis heeft bezworen en de eerste stappen van het herstelbeleid heeft gezet. Toch is het bilan nog niet onverdeeld positief. De Zweedse coalitie heeft nog één jaar de tijd om de laatste cruciale beslissingen te nemen.Economie leeft opMet het Zomerakkoord zette de federale regering belangrijke stappen richting broodnodige hervormingen. Dankzij de daling van de vennootschapsbelasting bengelt ons land niet meer achteraan, maar nestelt ze zich opnieuw midden in het Europese peloton. De flexibilisering van de arbeidsmarkt, gestoeld op de behoeften van burgers en bedrijven in de 21ste eeuw, draagt bij aan de competitiviteit van onze ondernemingen.Dat beleid vertaalt zich bovendien in cijfers. Volgens de Nationale Bank kwamen er het afgelopen kalenderjaar 69.000 banen bij, wat meer is dan verwacht. Ook onze eigen cijfers bevestigen de competitieve economie: het aantal faillissementen daalt onder deze regering elk jaar (met een eenmalige uitzondering wegens een gewijzigd rechtbankenbeleid).Werk op de plank: drie speerpuntdossiersEr zijn echter nog enkele prangende kwesties die moeten worden aangepakt. Zo blijft het investeringsniveau in België te laag. Private investeringen in België moeten worden aangemoedigd met een kader dat de toets van Europa doorstaat. Het huidige investeringspact dat de premier heeft uitgetekend, is een begin, maar het is vooralsnog een verzameling van al aangegane engagementen.Ook heeft de regering het begrotingsspook nog niet van zich kunnen afschudden. We mogen niet lichtzinnig doen over het missen van de begrotingsambities: een begroting uit evenwicht betekent het doorschuiven van onze schuld naar de volgende generaties. Eén partijvoorzitter zei deze week alvast die handschoen opnieuw te willen opnemen. Laten we daarvan profiteren voor dat window of opportunity opnieuw sluit.Een ander aandachtspunt is de Belgische export. Die is goed voor meer dan 80 procent van onze economie, maar de toekomst ziet er minder rooskleurig uit. Onze studies voorzien een groeivertraging van meer dan de helft: van 7,5 procent in 2016 naar 3,8 procent volgend jaar. De regering kan het zich niet veroorloven deze trend te negeren.Laatste rechte lijnWie de laatste politieke interviews van het jaar leest, ziet dat de campagne richting de gemeenteraadsverkiezingen en vervolgens de bovenlokale verkiezingen begonnen is. Dat doet niet het beste vermoeden voor zij die van de federale regering nog dat ietsje meer verwachten. Ik roep de politici op zich niet te laten afleiden door gebeurtenissen die zich buiten de regering afspelen en de eindsprint in te zetten. Misschien zal ook de kiezer daar wel dankbaar om zijn.