Nu minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) voorstelt een pensioenstelsel met punten in te voeren, lijkt er iets fundamenteels te veranderen in het pensioendossier. Al decennia argumenteren mensen van diverse pluimage dat het omslagpensioenstelsel financieel wankelt. Redenen zijn er voldoende: langere levensverwachting, kortere carrière, afzwakkende groei van de tewerkstelling, ... De vraag is of het puntensysteem de lang verhoopte pensioenhervorming inhoudt.
...