In april 2019 bestaat de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) zeventig jaar. Ze is het grootste, sterkste en langst bestaande militaire bondgenootschap in vredestijd. Haar militaire budget zal blijven stijgen, haar manoeuvres zullen grootser worden en ze zal nieuwe leden aantrekken. Maar er dreigen problemen nu de populistische bewegingen een bedreiging vormen voor de Trans-Atlantische consensus die al decennia de boventoon voert.
...