Applaus voor Sven Gatz (Open Vld). De Brusselse minister van onder andere Meertaligheid wil dat elke achttienjarige in het hoofdstedelijk gewest drie talen kent: Nederlands, Frans en Engels. De talenkennis opkrikken is de belangrijkste hefboom om de werkzaamheidsgraad in de hoofdstad te verhogen. Volgens Actiris is slechts 2 procent van de werkzoekenden in Brussel drietalig.

Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Benjamin Dalle (CD&V) deelt de ambitie van Gatz niet. Hij wil liever in tweetaligheid investeren. Ongetwijfeld huiveren sommige politici om het tweetalige statuut van Brussel los te laten, maar ze verliezen dan wel de economische realiteit van de meertalige hoofdstad uit het oog.

De geroemde meertaligheid van onze werknemers staat bovendien onder druk als nooit voorheen. Volgens de EF English Language Proficiency Index is België voor de kennis van Engels gezakt naar een dertiende plaats. We staan ruim achter de Scandinavische landen en Nederland. Maar Luxemburg, Polen, Portugal en zelfs Duitsland moeten we laten voorgaan.

De geroemde meertaligheid van onze werknemers staat onder druk als nooit voorheen.

Het onderwijs klaagt over de dalende talenkennis, ook in Vlaanderen. Een van de oorzaken is het aantal studenten in taalopleidingen. Dat krimpt en veroorzaakt een tekort aan bekwame taalleerkrachten. Vorig schooljaar haalde een school uit Oudenaarde zelfs het nieuws omdat ze in het derde middelbaar geen examen Frans kon organiseren, bij gebrek aan een leerkracht.

Terwijl Brussel wil investeren in een Raad voor Meertaligheid, werkt ook de Vlaamse regering aan een Talenplan. Misschien is het een idee om die op elkaar af te stemmen. In een kenniseconomie is een ambitieuze taalpolitiek net zo belangrijk als voldoende aandacht voor de STEM-vakken.

Applaus voor Sven Gatz (Open Vld). De Brusselse minister van onder andere Meertaligheid wil dat elke achttienjarige in het hoofdstedelijk gewest drie talen kent: Nederlands, Frans en Engels. De talenkennis opkrikken is de belangrijkste hefboom om de werkzaamheidsgraad in de hoofdstad te verhogen. Volgens Actiris is slechts 2 procent van de werkzoekenden in Brussel drietalig. Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Benjamin Dalle (CD&V) deelt de ambitie van Gatz niet. Hij wil liever in tweetaligheid investeren. Ongetwijfeld huiveren sommige politici om het tweetalige statuut van Brussel los te laten, maar ze verliezen dan wel de economische realiteit van de meertalige hoofdstad uit het oog. De geroemde meertaligheid van onze werknemers staat bovendien onder druk als nooit voorheen. Volgens de EF English Language Proficiency Index is België voor de kennis van Engels gezakt naar een dertiende plaats. We staan ruim achter de Scandinavische landen en Nederland. Maar Luxemburg, Polen, Portugal en zelfs Duitsland moeten we laten voorgaan. Het onderwijs klaagt over de dalende talenkennis, ook in Vlaanderen. Een van de oorzaken is het aantal studenten in taalopleidingen. Dat krimpt en veroorzaakt een tekort aan bekwame taalleerkrachten. Vorig schooljaar haalde een school uit Oudenaarde zelfs het nieuws omdat ze in het derde middelbaar geen examen Frans kon organiseren, bij gebrek aan een leerkracht. Terwijl Brussel wil investeren in een Raad voor Meertaligheid, werkt ook de Vlaamse regering aan een Talenplan. Misschien is het een idee om die op elkaar af te stemmen. In een kenniseconomie is een ambitieuze taalpolitiek net zo belangrijk als voldoende aandacht voor de STEM-vakken.