'We willen met een open geest luisteren naar de ideeën, verwachtingen en bezorgdheden van de bevolking', zegt voorzitter Christine Lagarde in haar allereerste videoboodschap. Via een burgerenquête mogen alle inwoners van de eurozone hun mening geven over het geldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

Het initiatief maakt deel uit van een grote evaluatie van het monetair beleid. Tot voor kort werd enkel de visie van bankiers en academici gevraagd. Nu komt ook de mening van burgers en maatschappelijke organisaties aan bod. De ECB kreeg al langer kritiek dat er weinig transparantie is.

Lagarde lijkt met de bevolkingsbevraging ook definitief te breken met de stijl van haar voorganger Mario Draghi. Die herhaalde meermaals dat het weinig zinvol is de ideeën van de bevolking te kennen.

Iedereen kan de vragenlijst invullen na een eenvoudige registratie. In eerste instantie wordt gepeild naar de belangrijkste taak van de ECB: het bewaken van de prijsstabiliteit. 'Hoe beïnvloeden veranderingen van het algemene prijspeil u/uw organisatie en uw leden?' Andere vragen gaan over de economie, het klimaat, de lage rente en de informatievoorziening door de ECB.

'De euro is een publiek goed', zegt Lagarde nog in haar video. 'De euro is van ons allemaal. De euro is van u.'

De ECB luistert

Daarnaast trekt de ECB ook op roadshow. In die bijeenkomsten, 'De ECB luistert' genaamd, kunnen maatschappelijke organisaties hun zegje doen. De nationale centrale banken staan in voor de organisatie en moeten minstens een contactmoment voorzien. Brussel krijgt op 26 maart de primeur. Ook Lagarde zelf zal daar aanwezig zijn.

Het is afwachten hoeveel van de 340 miljoen burgers in de eurozone de vragenlijst zullen invullen. Het is ook nog onduidelijk of en hoe de feedback uit de enquête en roadshow gebruikt zal worden.

'We willen met een open geest luisteren naar de ideeën, verwachtingen en bezorgdheden van de bevolking', zegt voorzitter Christine Lagarde in haar allereerste videoboodschap. Via een burgerenquête mogen alle inwoners van de eurozone hun mening geven over het geldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB).Het initiatief maakt deel uit van een grote evaluatie van het monetair beleid. Tot voor kort werd enkel de visie van bankiers en academici gevraagd. Nu komt ook de mening van burgers en maatschappelijke organisaties aan bod. De ECB kreeg al langer kritiek dat er weinig transparantie is. Lagarde lijkt met de bevolkingsbevraging ook definitief te breken met de stijl van haar voorganger Mario Draghi. Die herhaalde meermaals dat het weinig zinvol is de ideeën van de bevolking te kennen.Iedereen kan de vragenlijst invullen na een eenvoudige registratie. In eerste instantie wordt gepeild naar de belangrijkste taak van de ECB: het bewaken van de prijsstabiliteit. 'Hoe beïnvloeden veranderingen van het algemene prijspeil u/uw organisatie en uw leden?' Andere vragen gaan over de economie, het klimaat, de lage rente en de informatievoorziening door de ECB. 'De euro is een publiek goed', zegt Lagarde nog in haar video. 'De euro is van ons allemaal. De euro is van u.'Daarnaast trekt de ECB ook op roadshow. In die bijeenkomsten, 'De ECB luistert' genaamd, kunnen maatschappelijke organisaties hun zegje doen. De nationale centrale banken staan in voor de organisatie en moeten minstens een contactmoment voorzien. Brussel krijgt op 26 maart de primeur. Ook Lagarde zelf zal daar aanwezig zijn.Het is afwachten hoeveel van de 340 miljoen burgers in de eurozone de vragenlijst zullen invullen. Het is ook nog onduidelijk of en hoe de feedback uit de enquête en roadshow gebruikt zal worden.