Dat heeft de eerste minister vrijdagavond verklaard in Terzake op Canvas.

De lonen volgen de evolutie van de levensduurte via de automatische loonindexering. De belastingschalen die bepalen onder welke belastingschijf iemand valt, worden een keer per jaar geïndexeerd. 'In principe is dat geen probleem', stelde premier De Croo, 'want dan is er maar een indexering per jaar of per anderhalf jaar'.

Maar door de hoge inflatie en de opeenvolgende indexeringen, 'zitten we vandaag in een uitzonderlijke situatie'. Het gevolg is dat de regering, zonder het echt te bedoelen, extra belastinginkomsten binnenhaalt. De premier merkt daarbij wel op dat de regering heel wat ingrepen heeft gedaan, zoals een tussenkomst van meer dan 4 miljard euro in de energiefacturen, onder meer via lagere lasten. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) stelde eeder dat de kosten voor een vervroegde indexering van de schalen kunnen oplopen tot anderhalf miljard euro.

De premier herhaalde zijn pleidooi voor maatregelen die tijdelijk en gecibleerd zijn. Voor de 'leuke ideetjes' die de voorbije weken werden gelanceerd om de koopkracht te verhogen, is het volgens de premier vandaag het moment niet. 'Ik heb geen enkel van die voorstellen op de regeringstafel gezien en ik ga ze er ook niet op laten komen. We hebben er de middelen niet voor en ze gaan niet naar de pijnpunten.'

De Croo gaf nog aan dat hij voor het einde van de zomer de onderhandelingen met Engie Electrabel over de verlenging van de twee jongste kerncentrales afgerond wil hebben. Over de pensioenhervorming moet er voor het zomerreces een akkoord zijn.

Dat heeft de eerste minister vrijdagavond verklaard in Terzake op Canvas.De lonen volgen de evolutie van de levensduurte via de automatische loonindexering. De belastingschalen die bepalen onder welke belastingschijf iemand valt, worden een keer per jaar geïndexeerd. 'In principe is dat geen probleem', stelde premier De Croo, 'want dan is er maar een indexering per jaar of per anderhalf jaar'. Maar door de hoge inflatie en de opeenvolgende indexeringen, 'zitten we vandaag in een uitzonderlijke situatie'. Het gevolg is dat de regering, zonder het echt te bedoelen, extra belastinginkomsten binnenhaalt. De premier merkt daarbij wel op dat de regering heel wat ingrepen heeft gedaan, zoals een tussenkomst van meer dan 4 miljard euro in de energiefacturen, onder meer via lagere lasten. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) stelde eeder dat de kosten voor een vervroegde indexering van de schalen kunnen oplopen tot anderhalf miljard euro. De premier herhaalde zijn pleidooi voor maatregelen die tijdelijk en gecibleerd zijn. Voor de 'leuke ideetjes' die de voorbije weken werden gelanceerd om de koopkracht te verhogen, is het volgens de premier vandaag het moment niet. 'Ik heb geen enkel van die voorstellen op de regeringstafel gezien en ik ga ze er ook niet op laten komen. We hebben er de middelen niet voor en ze gaan niet naar de pijnpunten.' De Croo gaf nog aan dat hij voor het einde van de zomer de onderhandelingen met Engie Electrabel over de verlenging van de twee jongste kerncentrales afgerond wil hebben. Over de pensioenhervorming moet er voor het zomerreces een akkoord zijn.