Volgend jaar loopt het Belgische begrotingstekort op tot 11 miljard euro of 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee heeft België van alle eurolanden samen met Italië het grootste deficit. In de Wetstraat is men daarom volop op zoek naar de zwartepiet. En in deze tijden van een moeilijke federale regeringsformatie wordt al snel gekeken naar de val van de federale regering een jaar geleden toen de N-VA de regering-Michel I verliet wegens onenigheid over het Marrakech-pact.
...