Verschillende leden van de Belgische federale regering reageerden gepikeerd op de uitspraken van de Nederlandse minister-president Mark Rutte. Die verdedigde de afschaffing van de dividendbelasting (kostprijs 1,4 miljard euro) door te verwijzen naar België. Een van de redenen waarom ons land amper nog multinationals telt, is volgens Rutte de hoge roerende voorheffing van 30 procent.
...

Verschillende leden van de Belgische federale regering reageerden gepikeerd op de uitspraken van de Nederlandse minister-president Mark Rutte. Die verdedigde de afschaffing van de dividendbelasting (kostprijs 1,4 miljard euro) door te verwijzen naar België. Een van de redenen waarom ons land amper nog multinationals telt, is volgens Rutte de hoge roerende voorheffing van 30 procent.Die zou buitenlandse investeerders afschrikken. Rutte maakt een denkfout wanneer hij het investeringsklimaat direct linkt aan dividendbelastingen. Dat investeringsklimaat wijzigt niet door een bronbelasting van 0 procent te heffen. Want het zijn niet de bedrijven die dividendbelastingen betalen, wel de beleggers.Toch is de Belgische ergernis over de uitspraken van Mark Rutte onterecht. De Nederlandse regering kan nu allerlei belastingen (ook de vennootschapsbelasting en de personenbelasting) verlagen omdat onze noorderburen na de financiële crisis veel sneller in besparingsmodus zijn gegaan. Het Nederlandse begrotingstekort van 5,6 procent in 2010 is weggewerkt. De voorbije zes jaar bespaarden de regeringen onder leiding van Mark Rutte 50 miljard euro. De overheidsuitgaven zijn er gedaald tot 45 procent van het bbp. In België is dat nog altijd meer dan 50 procent en is een begrotingsevenwicht niet voor morgen.Het is dus normaal dat Den Haag fiscale cadeaus kan uitdelen aan de Nederlanders. België dreigt daarin constant achterop te hinken. De regering-Michel verlaagt de personenbelasting, maar kan het zich niet veroorloven het aantal belastingschijven te beperken tot twee, zoals de regering-Rutte III doet. De Belgische vennootschapsbelasting daalt de komende jaren richting 25 en 20 procent, afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Niet slecht, maar Nederland gaat richting 21 en 16 procent. En dat maakt wel een verschil bij het aantrekken van buitenlandse investeerders.