Het wordt tijd om op Hertoginnedal het tafelzilver op te blinken. Vanaf 2023 zou de federale regering er opnieuw moeten opduiken om pijnlijke begrotingsmaatregelen te nemen. De voorbije jaren kon de regering met een grote boog om de toestand van de staatsfinanciën lopen. Maar de excuses raken op.

De economie herstelt voldoende om vanaf volgend jaar een mild saneringsbeleid te verdragen, zelfs rekening houdend met de energie- en vertrouwensschok die gepaard gaat met de oorlog in Oekraïne. Belangrijker: de overheidsfinanciën zijn met een structureel tekort van ongeveer 4 procent en een staatsschuld van ruim 110 procent te kwetsbaar voor een nieuwe tegenslag. Ook Europa zal vanaf 2023 strenger toezien. En de ECB zal doorde hoge inflatie niet meer thuis geven als gulle financier van overheidstekorten. Als het economisch herstel enigszins op de rails blijft, dringt een afbouw van het begrotingstekort zich op.

De begrotingsexcuses zijn op.

Dat is ook het advies van de Hoge Raad voor Financiën. België moet eind deze maand zijn meerjarenbegroting indienen bij Europa. Het gaat om een inspanning van 1,7 procent in 2023-2025, goed voor ongeveer 8 miljard euro. Dat moet het begrotingstekort tot onder 3 procent duwen vanaf 2024, en een evenwicht haalbaar maken tegen het einde van het decennium. Voor 2023 adviseert de HRF een inspanning van 3 miljard euro.

De vraag is of de regering-De Croo nog voldoende politiek kapitaal en samenhang heeft om die oefening tot een goed einde te brengen, zeker nu de verkiezingen van 2024 aan de horizon opdoemen. Uitgeven is gemakkelijker dan besparen of hervormen, maar de excuses zijn op om weg te blijven van Hertoginnedal.

Het wordt tijd om op Hertoginnedal het tafelzilver op te blinken. Vanaf 2023 zou de federale regering er opnieuw moeten opduiken om pijnlijke begrotingsmaatregelen te nemen. De voorbije jaren kon de regering met een grote boog om de toestand van de staatsfinanciën lopen. Maar de excuses raken op. De economie herstelt voldoende om vanaf volgend jaar een mild saneringsbeleid te verdragen, zelfs rekening houdend met de energie- en vertrouwensschok die gepaard gaat met de oorlog in Oekraïne. Belangrijker: de overheidsfinanciën zijn met een structureel tekort van ongeveer 4 procent en een staatsschuld van ruim 110 procent te kwetsbaar voor een nieuwe tegenslag. Ook Europa zal vanaf 2023 strenger toezien. En de ECB zal doorde hoge inflatie niet meer thuis geven als gulle financier van overheidstekorten. Als het economisch herstel enigszins op de rails blijft, dringt een afbouw van het begrotingstekort zich op. Dat is ook het advies van de Hoge Raad voor Financiën. België moet eind deze maand zijn meerjarenbegroting indienen bij Europa. Het gaat om een inspanning van 1,7 procent in 2023-2025, goed voor ongeveer 8 miljard euro. Dat moet het begrotingstekort tot onder 3 procent duwen vanaf 2024, en een evenwicht haalbaar maken tegen het einde van het decennium. Voor 2023 adviseert de HRF een inspanning van 3 miljard euro. De vraag is of de regering-De Croo nog voldoende politiek kapitaal en samenhang heeft om die oefening tot een goed einde te brengen, zeker nu de verkiezingen van 2024 aan de horizon opdoemen. Uitgeven is gemakkelijker dan besparen of hervormen, maar de excuses zijn op om weg te blijven van Hertoginnedal.